برچسب: تعویض روغن

نکات مهم در مورد تعویض روغن موتور
عواقب استفاده از روغن نامناسب و تاخیر در تعویض روغن موتور بسیار است. عدم رعایت این موارد می‌تواند در نهایت منجر تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی مشکلاتی چون یاتاقان زدن می‌شود. ...
بهترین زمان برای تعویض روغن موتور
تعویض روغنی‌ها می‌گویند بهتر است روغن موتور خودرو را پس از طی مسافت 5000 کیلومتر یا با گذشت سه ماه تعویض کنیم؛ اما آیا واقعا این کار را می‌کنیم؟ تعویض روغن موتور بر حسب مسافت طی‌شده امر رایجی است و بیشتر راننده‌ها آن را ...
دلیل جابه جایی تایر خودروها چیست؟
به طور کلی تایرها باید میان هر 4 هزار تا 8 هزار کیلومتر با یکدیگر جا به جا شوند که حداکثر عمر مفید را داشته باشند. همینطور می‌توانید این کار را همزمان با تعویض روغن انجام دهید. ...