برچسب: تورم خودرو

تورم خودرو در زمستان ۹۷
روز پیش مرکز آمار ایران شاخص بهای تولیدکننده مربوط به زمستان سال پیش را منتشر کرد. به تعبیر مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده، معیاری برای اندازه گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولی ...
افزایش ۵ درصدی تورم خودرو
بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای تولیدکننده را در شهریورماه امسال در وضعیتی منتشر کرد که طبق آن، تورم تولیدکننده بخش تولید وسایل نقلیه موتوری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش چشمگیری یافته است. ...