برچسب: توسعه اشتغال

توسعه اشتغال با رفع مشکلات صنعت خودرو
یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه با حضور در شرکت بهمن موتور از خطوط تولید بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص مشکلات کنونی و پیش روی صنعت و دغدغه‌های صنعتگران به گفت وگو پردا ...