برچسب: توقیف تأمین قطعات

توقیف تأمین قطعات ایران خودرو توسط یک قطعه ساز
یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تأمین قطعات ایران خودرو در مواقع خاص اقدام به توقف تأمین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج خواهی از ایران خودرو می‌کند. نکته قابل توجه این است که مالک این گروه بزرگ قطعه‌سازی ...