برچسب: تولید صنعتی

خودرو حامی تولید صنعتی
طبق این گزارش شاخص تولید خودرو  و قطعات در دی ماه امسال نیز مانند ماه‌های گذشته رشدی مثبت را به ثبت رسانده است. بر این اساس، رشد حدودا 10‌درصدی شاخص تولید در خودروسازی، مهم‌ترین عاملی است که جلوی کاهش قابل‌توجه رشد شاخ ...