برچسب: تولید قطعه

افزایش توان تولید قطعه‌سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: قطعه‌سازان توان بالقوه تولید قطعات برای بیش از ۲ میلیون دستگاه خودرو را در سال دارا هستند، اما این مهم بستگی به رفع و رجوع مشکلات‌شان است.« ...
افزایش خطر تعطیلی قطعه‌سازان با ورود چینی‌ها
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو با تاکید بر خطر توقف کار خودروسازان بیان کرد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی به شدت وضعیت نامناسب و چالش‌هایی هم پیش رو است، این شرایط می‌تواند به توقف‌های گسترده بیانجامد. چراکه رقم ...
صنعت خودرو دچار مشکل خواهد شد!
رییس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: اگر روند اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان تسهیل و تسریع نشود در چند ماه آتی در تولید قطعه و در نتیجه خودرو دچار مشکل خواهیم شد. ...