برچسب: جنگ

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
آیا ممنوعیت واردات خودرو، جنگ با بخش خصوصی نیست؟!
واردکنندگان خودرو این روزها با برخورد دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجهند، چه آنکه از بک طرف کسب و کارشان بخاطر ممنوعیت ثبت سفارش، تقریباً متوقف شده و از طرف دیگر، این وزارتخانه به بهانه حمایت از بخش خصوصی، اطلاعات ا ...