برچسب: جو روانی

قیمت گذاری مجدد به جای پیش فروش
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به وضعیت کنونی، شتاب دولت در قیمت گذاری جدید و منطقی خودروها را خواستار شد و گفت: تداوم رفتارهای هیجانی در بازار، به جو روانی دامن زده و سود آن به جیب د ...
دلایل متفاوت گرانی در بازار خودرو
روزهای دشوار اقتصاد ایران، مجدداً بازگشت تحریم‌ها و ایجاد جو روانی در داخل و خارج ایران. این بار تحریم‌های یک طرفه از جانب آمریکا که اگرچه با مخالفت خیلی از کشورهای مهم و قدرتمند و مذاکره کنندگان جهانی مواجه شد ولی دنیای ...