برچسب: خدمات در سایپا

افزایش سرعت رسیدگی به شکایت‌های مشتریان در سایپایدک
سازمان خدمات پس از فروش سایپا در راستای تکریم مشتريان و در راستاي عمل به مفاد قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، سرعت رسيدگي به شكايات مشتريان را افزايش داد. بر اساس آخرین نتایج ارزیابی عملكرد سازمان درمورد شاخص‌هاي ا ...
رشد شاخص‌های کیفیت و رضایتمندی از خدمات در سایپا
شرکت خودروسازی سایپا در سال ۹۶ و ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ با اجرای برنامه‌های گوناگون در راستای ارتقای کیفی خودروها، افزایش رضایت مندی متقاضیان از خدمات پس از فروش و کاهش مدت زمان پاسخگویی به درخواست‌های متقاضیان توانسته ا ...