برچسب: پاسخگویی هوشمند ایران‌خودرو

افزایش سطح اعتماد مشتریان ایران‌ خودرو
مدیر مرکز پاسخگویی هوشمند ایران‌خودرو گفت: ۲۶۶ جایگاه کاری به‌صورت حضوری و ۳۰۰ جایگاه به صورت دورکاری در هفت مرکز تماس با قابلیت پاسخگویی هم‌زمان ۵۳۰ تماس در سراسرکشور بدون محدودیت جغرافیایی فعال است. مهدی عباسی افزود ...