برچسب: پراویگ دیفای

استارت آپ پراویگ داینامیکس از یک شاسی بلند مفهومی جالب با نام دیفای رونمایی کرده که در نظر دارد آن را به خط تولید انبوه نزدیک کند و ثبت سفارش را نیز آغاز کرده است. هند در صنعت خودرو طی سال های اخیر گام های بسیا ...