برچسب: پرداخت عوارض

تا کنون نزدیک به ۹ میلیون پلاک یکتا از آزادراه‌هایی که پرداخت عوارض‌شان الکترونیکی است، رفت و آمد کرده‌اند و به طور میانگین بیش از نیمی از آن‌ها عوارض‌شان را پرداخت نکرده‌اند که بر اساس تفاهم انجام گرفته بین وز ...
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، بعد از آغاز به کار طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در چهار آزادراه دولتی، از پیمایشی شدن محاسبه عوارض آزادراهی بر اساس میزان رفت و آمد انجام شده هر خود ...