برچسب: پرشین پارس

دفاتر فروش پرشین پارس پلمپ شد
کمپانی "پرشین پارس "یکی از کمپانی های واسپاری خودرو دارای مجوز فعالیت رسمی به دلیل شکایت مشتریان خود پلمپ شده است. این کمپانی در وضعیت فعلی نتواسته پاسخ گو تعهدات خود باشد و همین امر نارضایتی خریداران این کمپانی را به هم ...