برچسب: پرفروش ترین خودرو پاکستان

خودرو سوزوکی آلتو، همچنان پرفروش ترین خودروی بازار پاکستان است. بر اساس داده های انجمن سازندگان صنعت خودرو پاکستان، طی ماه ژانویه تعداد سه هزار و 864 دستگاه از خودرو سوزوکی آلتو در بازار پاکستان فروخته شده ا ...