برچسب: پرفروش ترین خودرو پاکستان

پرفروش ترین خودرو پاکستان؛ سوزوکی آلتو
خودرو سوزوکی آلتو، همچنان پرفروش ترین خودروی بازار پاکستان است. بر اساس داده های انجمن سازندگان صنعت خودرو پاکستان، طی ماه ژانویه تعداد سه هزار و 864 دستگاه از خودرو سوزوکی آلتو در بازار پاکستان فروخته شده است. برا ...