برچسب: پروسه قیمت گذاری

اختلاف این روزهای دولت و مجلس بر سر قیمت گذاری دستوری خودرو
دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی موافق ادامه قیمت گذاری دستوری خودرو نیستند که این روزها تعیین شیوه جایگزین، به محل اختلاف آنها تبدیل شده است. در چند ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره ادامه یا حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، به س ...
بازار خودرو فاصله زیادی تا آزادسازی قیمتی ندارد
برنامه آزادسازی قیمت خودرو انگار بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده و آن طور که خبر می‌رسد، تصمیم سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقیم شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری، قیمت خودروهای داخلی ...