برچسب: پرونده خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده‌های وارده در مورد خودرو به سازمان تعزیرات نسبت به سال پیش افزایش ۶۰۷ درصدی داشته که از دستگاه‌های ذیربط شکایت شده و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. ...