برچسب: پلتفرم داخلی آفرود

پروژه پلتفرم داخلی خودرو آفرود
وطنخواه مدیرعامل مکث موتور هدف از این تفاهم را هم افزایی در عمق خودکفایی عنوان کرد و افزود: این تفاهم می تواند در یکسان سازی بستر این محصولات بخصوص در زمینه موتور و گیربکس راهبردی باشد لذا تصمیمی منطقی از نظر زنجیره تامی ...