برچسب: پلت ‌فرم ملی خودرو

بروزرسانی در: یکشنبه 23 شهریور 99 ساعت 12:51
همواره مدیران عامل گروه های بزرگ خودروسازی در ساختار سازمانی خود واحدی برای این منظور را تشکیل داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این تنها مسیر برون‌رفتی بوده برای پاسخ به منتقدان و پیگیری اهداف سند 1404 از طرف نهادها ...