برچسب: پژوهشگران سوئیسی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
به زودی سفر با ماشین زمان به حقیقت تبدیل می شود. این موضوعی است که بتازگی به دست گروهی از پژوهشگران سوئیسی مورد توجه قرار گرفته است. ...