برچسب: پیامک تشویقی پلیس

ارسال پیامک تشویقی پلیس به رانندگان
در روزهای پایانی اسفند ماه سال 1400 دو پیامک از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای رانندگان و مالکان خودروهای سواری ارسال شد. یک پیامک هشداری بود و برای آن دسته از رانندگانی ارسال شد که در طول یک سال گذشته دستکم مرتکب یک ...