برچسب: پیشرفت صنعت کشور

تاثیر موفقیت ایران‌ خودرو بر پیشرفت صنعت کشور
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم همکاری صنعت خودرو با شرکت های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان علم را به میدان آورده و تبدیل به کالا می کنند و اگر دانش تبدیل به کالا و صنعت شو ...