برچسب: پیمانکار

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
نارضایتی مشتری و پیمانکار!
پدیده جالب در ارائه خدمات پس از فروش از طرف خودروسازان و واردکنندگان خودرو این است که هم مشتریان و هم پیمانکاران (نمایندگی) این شرکتها از عملکرد آنها ناراضی هستند. ...