برچسب: پیمان شانگهای

شنبه گذشته بود که ابراهیم رئیسی از سفر به ازبکستان بازگشت. سفر رئیس‌جمهور به این کشور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای بود، سازمانی که به‌تازگی عضویت ایران در آن پذیرفته شده است. گرچه این سازم ...