برچسب: پیمان شانگهای

بررسی تاثیر پیمان شانگهای بر خودروسازی کشور
شنبه گذشته بود که ابراهیم رئیسی از سفر به ازبکستان بازگشت. سفر رئیس‌جمهور به این کشور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای بود، سازمانی که به‌تازگی عضویت ایران در آن پذیرفته شده است. گرچه این سازمان که به ن ...