برچسب: پیمایش خودروهای برقی

گسترش استفاده از خودروهای برقی به قدر کافی با چالش مواجه است و حالا یک تحقیق جدید روی هزاران خودروی برقی، مالکان این خودروها را با حقایقی تلخ از وضعیت پیمایش خودروهای برقی در زمستان روبرو می‌کند. تعداد مردم ...