برچسب: پیکان جوانان

روزی همسر خیامی پیش من آمد و گفت از شوهرش شکایت دارد! تعجب کردم، چون خیامی را مرد بسیار خوبی می‌شناختم که خانم گفت من یک دست مبل از این مرد می‌خواهم که در وضعیت فعلی که اسم و رسمی پیدا کرده‌ایم و آدم‌های مهم به ...
خط تولید پیکان سواری سال‌های متمادی است که متوقف شده، ولی با گشتی در بازار خودرو ایران، هنوز هم انواع مدل‌های این خودرو قدیمی برای خرید و فروش دیده می‌شود. پیکان این روزها با قیمت‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌ش ...