برچسب: پیکاپ گریت وال

پیکاپ جدید و جذاب چینی پاسخی برای فورد رپتور
کمپانی مذکور به منظور حفظ برتری های خود و تداوم موفقیت های فروش، راهبردهای ویژه ای برای بخش تولید وانت خود دارد که یکی از مهمترین آنها طراحی و معرفی محصولات جدید و منطبق بر پیشرفت های روز است. گریت وال موتورز در نمایشگا ...