برچسب: ۱۰۰ هزار خودرو

سال آینده ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور می شود
فاطمی‌امین در ادامه در پاسخ به برخی از منتقدان که عنوان کردند تولید یک‌میلیون و 600‌هزار دستگاهی خودرو در سال آینده سنگ بزرگ وزارت صمت است پاسخ داده و عنوان کرده که اهداف تولید به‌‌‌تنهایی ترسیم نشده بلکه این یک برنامه ...