برچسب: A110

معرفی آلپاین A110 سن رِمو ۷۳ ادیشن
شرکت فرانسوی آلپاین از خودروی سفارشی A110 سن رِمو ۷۳ ادیشن به منظور گرامی داشت اولین پیروزی خود در مسابقات قهرمانی رالی ۱۹۷۳ رونمایی کرد. تنها ۲۰۰ دستگاه از این خودروی خاص تولید خواهد شد. آلپاین در سال ۱۹۷۳ قهرمانی ارزش ...