برچسب: Backup Assistant

سامانه جدید کمک پارک خودکار ب ام و Backup Assistant
ب ام و یک آپشن جدیدی طراحی کرده است که به آن سامانه خودکار «کمک پشتیبان» Backup Assistant می گویند با فشردن یک دکمه روی صفحه نمایش، این سامانه تمامی دستورهایی که بازوهای راننده به فرمان خودرو داده در 45 متر پیموده شده را ...