برچسب: bus

بروزرسانی در: شنبه 30 شهریور 98 ساعت 02:26
مزایای سفر با اتوبوس ممکن است با شنیدن نام اتوبوس تصویر ماشینی ناراحت و قدیمی به ذهنتان بیاید که صندلی‌های زوار در رفته‌ای دارد و قسمت‌های مختلف پارچه‌‌اش در اثر استفاده‌ی نادرست سوراخ و پاره شده‌اند. اما این ...