برچسب: C01 EREV

در جدیدترین اخبار، پای یک خودرو هیبرید جدید به کشورمان باز شده است. براساس اطلاعات بدست آمده، قرار است تا بزودی نمونه‌های اولیه خودرو لیپ موتور C01 EREV وارد کشورمان شود. اینطور که مشخص است، واردکننده این ...