برچسب: co-pilot

سیستم امنیتی Co-pilot مزدا در زمان بیهوش شدن به کمک می آید
مزدا در آستانه راه اندازی یک ویژگی ایمنی جدید است که به رانندگانی که ممکن است ناگهان بیهوش شوند یا خوابشان ببرد کمک کند. این خودرو به‌عنوان بخشی از مجموعه سیستم‌های کمک راننده Co-Pilot خود، می‌تواند به سایر مسافران جاده ...