برچسب: EQT

معرفی مرسدس بنز EQT مارکوپولو کانسپت
برقی سازی خودروها به تمامی کلاس‌ها سرایت کرده و حتی کمپرها و ون‌ها نیز از این موضوع در امان نیستند. مرسدس بنز نیز دو کانسپت EQT مارکوپولو را به تازگی معرفی کرده است. یکی از این کانسپت ها کاملاً به مدلی برقی تبدیل شده در ...