برچسب: EX-00

هایما که فعالیت خود را در سال 1992 و در هاینان چین آغاز کرده، سابقه همکاری نزدیک با مزدا را در کارنامه دارد که این همکاری در سال 2006 خاتمه یافت تا خودروساز ژاپنی جای خود را به غول چینی یعنی فاو بدهد. هایما یک ...