برچسب: k123

با انتشار یک تست تصادف از طرف گروه سایپا، مجددا بحث ایمنی خودروهای ایرانی داغ شده است. اما آیا واقعا خودروهای تولید داخل امن هستند؟ ...