برچسب: K5

قیمت نهایی کیا K5 برای منتخبین سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از سوی کوشا خودرو ۲ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان اعلام شد. بر اساس اطلاعات موجود، دعوتنامه تکمیل وجه و انتخاب نمایندگی  مربوط به این خودر ...
خودروی وارداتی کیا K5 یا همان اپتیما ۲۰۲۳ برای خبرنگاران معرفی و رونمایی شد. در مراسمی خودرو وارداتی کیا K5 یا همان اپتیما ۲۰۲۳ در محل نمایشگاه مرکزی شرکت کوشا خودرو رونمایی و معرفی شد. یکی از مدیران ...