برچسب: MVM315

بازار خودروی کشور با توجه به تحریم‌ها و در شرایط کلی با محدودیت تنوع رو به رو است، قطعاً با توجه به افزایش تقاضا برای خرید خودرو در سال‌های گذشته تنوع مدل و کلاس خودروها هم تغییر می‌کند و در ایران هم به مانند د ...