برچسب: PS-۱ کرمان موتور

کرمان موتور با پلتفرم اختصاصی PS-۱ به نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو آمده است. نخستین محصول این پلتفرم قرار است سدانی باشد که به زودی مشابقه انتخاب نام آن برگزار خواهد شد. به گفته سامان فیروزی؛ مدیرعامل کرمان ...