برچسب: radargps

همه ما با اینکه می‌دانیم خطر سرقت خودرو از ما به عنوان مالک ماشین دور نیست، اما به دلایل نامعلوم موضوع امنیت ماشین را آنطور که شایسته است جدی نمی‌گیریم! مگر افرادی که یکبار سرقت خودرو یا قطعات ارزشمند آن را تجر ...