برچسب: radargps

ردیاب چگونه به امنیت خودرو کمک می کند؟
همه ما با اینکه می‌دانیم خطر سرقت خودرو از ما به عنوان مالک ماشین دور نیست، اما به دلایل نامعلوم موضوع امنیت ماشین را آنطور که شایسته است جدی نمی‌گیریم! مگر افرادی که یکبار سرقت خودرو یا قطعات ارزشمند آن را تجربه کرده با ...