ترمز کمکی BA (سیستم دستیار ترمز) چیست ؟

چهارشنبه 7 دی 01 ساعت 21:53
ترمز کمکی BA (سیستم دستیار ترمز) چیست ؟

سیستم کمکی ترمز یا BA (Brake assist) که با نام سیستم دستیار ترمز نیز شناخته می شود امروز در بیشتر خودروهای روز دنیا به کار گرفته می شود چرا که نقش اساسی در جلوگیری از بروز حادثه در ترمز های ناگهانی را ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است بیشتر رانندگان در شرایط حساس و ناگهانی از فشردن کافی پدال گاز خوداری می کنند.

به عبارتی در زمانی یک مانع بصورت ناگهانی در جلو خودروی در حال حرکت ظاهر شود راننده پدال را با فشار کافی نمی فشارد و در نتیجه آن خودرو نمی تواند قبل از برخورد با مانع متوقف شود. دلیل این امر هم مشخص است چرا که در گذشته که سیستم ضد قفل ABS وجود نداشت رانندگان برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها و در نتیجه آن سر خوردن خودرو هیچگاه ترمز را با حداکثر فشار استفاده نمی کردند. تحقیقات فوق نشان می دهد که هنوز هم این عادت در رانندگان وجود دارد و در مواقع حساس از تمامی توان ترمز استفاده نمی کنند. به همین دلیل مهندسان به دنبال راه کاری برای استفاده از حداکثر توان ترمز خودرو افتاده که نتیجه آن سیستم کمکی ترمز یا همان BAاست.

 

سیستم کمکی ترمز BA 

سیستم کمکی ترمز BA

همانطور که اشاره شد بیشتر رانندگان در لحظات حساس از تمامی پتانسیل ترمز خودرو استفاده نمی کنند. همچنین افزایش توان و سرعت خودروهای امروزی در کنار افزایش حجم ترافیک ها و توقف ناگهانی خودرو ، سازندگان خودرو را به این فکر انداخت که چگونه می‌توان بین توان ترمزی و عملکرد بهتر خودرو تعادل برقرار کرد. با پیشرفت علم مکاترونیک و الکترونیک سرعت عمل کردن قطعات مکانیکی در شرایط اضطراری بیشتر شد.حاصل این طرز تفکر سیستم کمکی ترمز BAاست.

این سیستم زمانی که خودرو در لحظه ای حساس و اورژانسی نیاز به توقف دارد اما راننده پدال ترمز را به حد کافی نمی فشارد وارد عمل می گردد و با توجه به سرعت خودرو و میزان فشار پدال ترمز توسط راننده موقیعت حیاطی را تشخیص می دهد وکامپیوتر خودرو راسا وارد مدار می شود و با افزایش فشار روغن ترمز را افزایش می دهد تا ترمز با میزان مورد نیاز فشار را بروی ترمز ها زیاد نماید. در این حالت فشار سیستم ABS بیشتر خواهد شد تا از قفل شدن چرخ های جلوگیری نماید نیروی کمکی ترمز BA بر اساس سیگنال‌های دریافتی از این موارد سوئیچ ترمز، سنسور فشار سیلندر اصلی، سنسور سرعت خودرو محاسبه و اعمال می‌گردد.

بعبارتی سیستم BA همیشه و در همه حال هوای راننده را دارد تا در صورت نیاز در هنگام ترمز گیری بسته به سرعت خودرو نیروی اعمالی بر ترمز ها را افزایش دهد.این سیستم باعث می گردد مسافت توقف خودرو بسیار کمتر زمانی باشد که خودرویی بدون این سیستم باشد.

سیستم کمکی ترمز BA چگونه کار می کند؟

برای پاسخگویی به این سؤال، نگاهی به ترمزگیری در حضور مانع بدون وجود سیستم کمکی ترمز BA بیندازیم. راننده از ترمزگیری ناگهانی راننده جلویی غافلگیر می‌شود. بعد از لحظه‌ای وارد شدن شوک به راننده، او شرایط و نحوه ترمزگیری را درک می‌کند. ممکن است راننده به دلیل اینکه تا کنون در شرایط این چنین بحرانی قرار نگرفته باشد نداند که چه میزان ترمزگیری لازم است. احتمالاً پدال ترمز را به‌اندازه‌ای که باید فشرده شود، فشار نمی‌دهد. به تبع آن، قسمتی از نیروی عظیم ترمزی به چرخ‌ها انتقال داده نمی‌شود و مسافت ترمزی افزایش پیدا می‌کند. در نهایت وسیله نقلیه مورد نظر در زمان مناسب توقف کامل ندارد.

بر اساس سرعت فشردن پدال و نیروی وارده به آن سیستم کمکی ترمز BA میزان فوریت ترمزگیری را تشخیص می‌دهد. سیستم دستیار ترمزگیری فشار ترمزی را همزمان با عملکرد ترمزهای ضد-قفل برای جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها، افزایش می‌دهد. از این طریق بیشترین نیروی ترمزی ممکن را که می‌توان بدست آورد را به چرخ‌ها منتقل می‌کنیم تا خط ترمز حداقل شود.

قطعات اصلی سیستم کمکی ترمز BA

سوئیچ چراغ ترمز

سوئیچ ترمز زمان بهکارگیری ترمز را تشخیص میدهد. هنگامیکه ترمز به گرفته میشود ،سیگنالی از سوئیچ به کامپیوتر کنترل لغزش خودرو ارسال میگردد.

سنسورهای سرعت خودرو

سنسورهای سرعت خودرو سرعت چرخهای خودرو را اندازهگیری میکند. سپس این سنسورها اطلاعات را به کامپیوتر کنترل لغزش خودرو ارسال میکند.

سنسور فشار سیلندر اصلی ترمز

این سنسور فشار هیدرولیکی ترمز را محاسبه و به کامپیوتر ضد لغزش ارسال میکند.

کامپیوتر ضد لغزش

بر اساس سیگنالهای دریافتی از سوئیچ چراغ ترمز ،سنسور فشار سیلندر اصلی و سنسورهای سرعت خودرو، کامپیوتر کنترل لغزش خودرو مقدار نیروی کمکی لازم را محاسبه میکند. سپس به عملگر ترمز دستور می دهد تا نیروی ترمز مناسب را مطابق با شرایط رانندگی به کار بگیرد.

عملگر ترمز به همراه کامپیوتر ضد لغزش

عملگر ترمز نیروی ترمز را بر اساس سیگنالهای دریافتی از کامپیوترکنترل لغزش تأمین میکند.

 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar