ماه: فروردین 1398

وظیفه صفحه کلاچ و دیسک، انتقال نیرو پیشرانه به گیربکس است یعنی زمانی که راننده کلاچ می‌گیرد، نیرو از پیشرانه به گیربکس منتقل می‌شود که این نیرو به منظور تعویض دنده می‌باشد. ...
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، نامگذاری سال به نام رونق تولید نشان می‌دهد که می‌شود با ارائه راهکارهای مناسب و رفع موانع تولید به همت تصمیم‌گیران این حوزه، موجب خروج از نابسامانی بازار در سال جاری و برون رفت از ...
1 2 3 4 5 6 29