ماه: فروردین 1398

متعادل سازی نظام عرضه و تقاضای خودرو در سال ۹۸
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، نامگذاری سال به نام رونق تولید نشان می‌دهد که می‌شود با ارائه راهکارهای مناسب و رفع موانع تولید به همت تصمیم‌گیران این حوزه، موجب خروج از نابسامانی بازار در سال جاری و برون رفت از چالش‌های ...
1 2 3 4 5 6 29