مزدا

مزدا 3 نیو
  به نظر شما با توجه به قیمت 105 میلیون تومانی کیاسراتوی آپشنال که از نظر پیشرانه با مزدا3 تقریبا در یک سطح میباشد ایا مزدا3 نیو با این قیمت میتواند در بازار موفق باشد ؟ ...