واردات خودرو

مصوبه واردات خودروهای خارجی در سال 99 رد شد
شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واردات خودروهای خارجی را لغو کرد. شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی(موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم ...
آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد؟
دبیر انجمن واردکنندگان اظهار کرد: قطعاً در سال ۹۹ واردات خودرو انجام نمی‌پذیرد و دولت به احتمال زیاد با این قضیه موافقت نمی‌کند. حتی با وجود این که اعلام شده واردات خودرو با منشأ ارز خارجی انجام شود ولی از نظر بانک مرکزی ...
آیا دولت با واردات خودرو موافق است؟
روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است. ...
آیا امیدی به آزادسازی واردات خودرو است؟
در حالی در بودجه سال آینده واردات خودرو با اولویت خودروهای سنگین و هیبریدی به تصویب رسیده که واردکنندگان خودرو در اجرای این مصوبه تردید داشته و تاکید دارند که پیش از این هم آمادگی خود در مورد واردات با تکیه بر ارز با منش ...
واردات خودروهای سبک و سنگین آزاد شد
مطابق بند الحاقی 7 لایحه بودجه سال 99، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. ...
واردات خودرو آزاد شد
متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس با حکم حکومتی رهبری تصویب و برای تأیید شورای نگهبان ارسال شده، منتشر شد. این گزارش به نکات قابل توجهی که در بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده پرداخته شده است. ...
1 2 3 4 5 6 37