نرخ بیمه پایه شخص ثالث انواع خودرو برای سال ۹۸ منتشر شد

چهارشنبه 29 اسفند 97 ساعت 11:33
نرخ بیمه پایه شخص ثالث انواع خودرو برای سال 98 منتشر شد

در اجرای ماده (۳) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۹۶» موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵»، شورای عالی بیمه در نشست مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ «نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ برای کلیه وسایل نقلیه را ۱۵ درصد بیش از نرخ‌های مورد عمل سال ۱۳۹۷» تعیین نمود.

در اجرای این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:

۱- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۸ از طرف قوه محترم قضائیه که متضمن ۱۶/۹ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه می‌باشد و با توجه به افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ آغاز پوشش آنها از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و پس از آن می‌باشد، با تعهدات بدنی ۳۶۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۹۰ میلیون ریال و با حق بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر نمایند. شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول یاد شده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

۲- نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۴۰۰/۱۲۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

۳- در اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت‌های بیمه مکلفند؛ بیمه نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ آغاز پوشش آنها از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و پس از آن می‌باشد، با تعهدات حداقل ۲۷۰۰ میلیون ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

۴- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

نرخ بیمه پایه شخص ثالث انواع خودرو برای سال 98 منتشر شد

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar