نرخ بیمه پایه شخص ثالث انواع خودرو برای سال 98 منتشر شد

چهارشنبه 29 اسفند 97 ساعت 11:33
نرخ بیمه پایه شخص ثالث انواع خودرو برای سال 98 منتشر شد

در اجرای ماده (3) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب هیئت محترم وزیران در سال 1396» موضوع ماده (18) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395»، شورای عالی بیمه در نشست مورخ 1397/12/06 «نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال 1398 برای کلیه وسایل نقلیه را 15 درصد بیش از نرخ‌های مورد عمل سال 1397» تعیین نمود.

در اجرای این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:

1- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1398 از طرف قوه محترم قضائیه که متضمن 16/9 درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه می‌باشد و با توجه به افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ آغاز پوشش آنها از 1398/01/01 و پس از آن می‌باشد، با تعهدات بدنی 3600 میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل 90 میلیون ریال و با حق بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر نمایند. شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول یاد شده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

2- نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بیمه مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

3- در اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت‌های بیمه مکلفند؛ بیمه نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ آغاز پوشش آنها از 1398/01/01 و پس از آن می‌باشد، با تعهدات حداقل 2700 میلیون ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

4- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

نرخ بیمه پایه شخص ثالث انواع خودرو برای سال 98 منتشر شد

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar