قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

بروزرسانی در: شنبه 26 خرداد 03 ساعت 15:46
قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 26 خرداد 1403

بروزرسانی ۲۶ خرداد ۱۴۰۳: جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد. 

نام محصول قیمت
(میلیون تومان)
سایپا ۱۵۱ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S  ۴۲۷/۵۰۰/۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۹/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۵۱۳/۰۰۰/۰۰۰
شاهین دستی (سانروف) ۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰
شاهین فول اتوماتیک ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰
کوییک S ۴۱۱/۰۰۰/۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰
اطلس ۵۶۵/۰۰۰/۰۰۰
سورن XU7P  ۶۱۹/۰۰۰/۰۰۰
سورن (قالپاق) ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
سورن فول ESP ۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰
سورن دوگانه ۷۷۸/۰۰۰/۰۰۰
پارس (برقی) ۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰
پارس (سیمی) ۶۹۴/۰۰۰/۰۰۰
پارس فول ۷۲۶/۰۰۰/۰۰۰
پارس TU5
برقی ۴۰۳
۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰
رانا پلاس ESP ۶۰۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ موتور TU3 ۶۳۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ (هیدرولیک) ۷۳۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ پانوراما دستی ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۹۸۱/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (بورسی) ۸۰۳/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (۶ دنده) ۸۲۶/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) ۱/۰۳۴/۰۰۰/۰۰۰
تارا دستی V1 ۸۰۸/۰۰۰/۰۰۰
تارا اتوماتیک V2 ۹۱۵/۰۰۰/۰۰۰
هایما S5 ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S7 ۱/۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰
هایما S8 ۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما X7 ۱/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (J4) ۸۰۹/۰۰۰/۰۰۰
جک (S3) ۱/۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰
جک (S5) ۱/۶۱۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (J7) ۱/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (T8) ۱/۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (k7) ۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرایم
(سفید - مشکی)
۱/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ
(سفید - مشکی)
۲/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۵ نفره)
۱/۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۷ نفره)
۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ
(۵ نفره)
۲/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ
(۷ نفره)
۲/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰
ایکس۲۲ پرو دستی ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس ۵۵ پرو ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۵ نیو ۱/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۶ پرو ۱/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
فونیکس ۱.۶ ۲/۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰
رسپکت ۲ ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
لاماری  ۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
آریسان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
نیسان تک سوز ۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰
نیسان دوگانه سوز ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰
کارا تک ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰
کارا دوکابین ۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰
فوتون اتوماتیک ۲/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۴۰۳: جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز پنج شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

نام محصول قیمت
(میلیون تومان)
سایپا ۱۵۱ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S  ۴۲۸/۵۰۰/۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۹/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۵۱۴/۰۰۰/۰۰۰
شاهین دستی (سانروف) ۷۱۹/۰۰۰/۰۰۰
شاهین فول اتوماتیک ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰
کوییک S ۴۲۱/۰۰۰/۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
اطلس ۵۷۷/۰۰۰/۰۰۰
سورن XU7P  ۶۲۱/۰۰۰/۰۰۰
سورن (قالپاق) ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰
سورن فول ESP ۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سورن دوگانه ۷۸۲/۰۰۰/۰۰۰
پارس ۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس فول ۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰
پارس TU5
برقی ۴۰۲
۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰
رانا پلاس ESP ۶۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ موتور TU3 ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ (هیدرولیک) ۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ پانوراما دستی ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۸۸۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (بورسی) ۸۰۶/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (۶ دنده) ۸۳۲/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
تارا دستی V1 ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تارا اتوماتیک V2 ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S5 ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S7 ۱/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S8 ۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (J4) ۸۳۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (S3) ۱/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (S5) ۱/۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (J7) ۱/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (T8) ۱/۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (k7) ۱/۸۳۵/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرایم
(سفید - مشکی)
۱/۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ
(سفید - مشکی)
۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۵ نفره)
۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۷ نفره)
۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ
(۵ نفره)
۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس۲۲ پرو دستی ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس ۵۵ پرو ۱/۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۵ نیو ۱/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۶ پرو ۱/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرو (هیبرید) ---
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
فونیکس ۱.۶ ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
رسپکت ۲ ۱/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰
لاماری  ۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰
آریسان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
نیسان تک سوز ۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰
نیسان دوگانه سوز ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰
کارا تک ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰
کارا دوکابین ۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰
فوتون اتوماتیک ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳: رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران از کاهش قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد.

سعید موتمنی رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران از کاهش قیمت انواع خودروهای ایرانی، مونتاژی چینی و خارجی خبر داد و گفت: خودروهای خارجی از ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریزش قیمت را تجربه کرده‌اند، خودروهای ایرانی ارزان‌قیمت مانند کوئیک ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان، پژو پارس حدود ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان ریزش داشتند و قیمت برخی از انواع خودروهای داخلی تا ۷۰ میلیون تومان هم کاهش داشته‌اند. 

وی افزود: به طور مثال قیمت لاماری از ۲ میلیارد و ۱۵۰ به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان پایین آمده است. 

موتمنی تصریح کرد: کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی برآمده از افت قیمت دلار است و وقتی دلار از کانال ۶۰ هزار تومان به کانال ۵۰ هزار تومان وارد شد این کاهش قیمت رخ داد و تا زمانی که ریزش قیمت دلار ادامه داشته باشد از آنجا که خودروی در ایران کالایی سرمایه‌ای است افت قیمت انواع خودرو هم ادامه خواهد داشت. 

رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران درباره کاهش قیمت خودروهای چینی اظهار کرد: قیمت خودروهای مونتاژی چینی هم ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان افت داشته است اما برخلاف خودروهای ایرانی و خارجی افت قیمت چینی‌ها برآمده از حادثه‌ای است که در اتوبان قم برای خودروی ​۵۵ مدیران خودرو اتفاق افتاده و هرچند قیمت این خودروها به میزان یادشده کاهش داشته است. اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد تا وضعیت این خودروها مشخص شود و مدیران خودرو در برابر خطای انجام شده پاسخگو باشد.

 

بروزرسانی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳: منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد هرچند این روزها و نسبت به نیمه فروردین روندی نزولی به خود گرفته، با‌این‌حال کف قیمت هنوز فاصله‌ای طولانی با رکوردهای قیمتی اواسط اسفند پارسال دارد.اطلاعات رسیده از بازار خودرو، حکایت از آرامش قیمتی کلی و حتی در مورد برخی خودروها افت قیمت دارد؛ ضمن اینکه ظاهرا خرید و فروش چندانی نیز صورت نمی‌گیرد. میانگین قیمت ۱۰ خودروی منتخب داخلی و مونتاژی در نیمه اردیبهشت امسال، افت حدودا سه‌درصدی را نسبت به نیمه فروردین به خود می‌بیند.

در فروردین امسال به دلایل مختلف به‌خصوص رشد انتظارات تورمی، صعود قیمت ارز و تحولات منطقه‌ای، قیمت خودرو نیز روندی افزایشی به خود گرفت، به نحوی که مرزهای قیمتی حسابی جا‌به‌جا شد. برخی خودروهای داخلی به قیمت بالای یک‌میلیارد تومان رسیدند و برخی دیگر نیز از ۵۰۰میلیون تومان رد شدند. در این ماه، ارز رشد قیمت قابل‌توجهی به ثبت رساند، تا حدی که در مقطعی (پاسخ پهپادی و موشکی ایران به حملات رژیم صهیونیستی) قیمت دلار برای چند ساعت به ۷۰هزار تومان هم رسید.

هرچند در چنین رویدادهایی معمولا کالاهایی مانند خودرو روند قیمتی نزولی به خود می‌گیرند اما در فروردین، بازار خودرو بیشتر از بازار ارز خط گرفت تا آژیر جنگ. از همین رو قیمت خودرو تقریبا پابه‌پای ارز پیش رفت و کم نیاورد، به نحوی که در اواخر فروردین منحنی قیمت به اوج رسید. اما اتفاقات سیاسی رخ‌داده، به‌خصوص به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌ها مبنی بر بروز جنگ، از انتظارات تورمی کاست و قیمت ارز را هم کاهشی کرد. در نتیجه، بازار خودرو نیز روند نزولی خود را از اواخر فروردین سر گرفت، روندی که تا به امروز کم‌و‌بیش ادامه داشته است.

در حال حاضر معاملات چندانی در بازار خودروهای صفرکیلومتر صورت نمی‌گیرد و آرامشی نسبی بر منحنی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی سایه انداخته است. به نظر می‌رسد این روند مشروط بر اینکه اتفاقات تحریک‌کننده‌ای مانند وقایع سیاسی، به‌خصوص تنش‌های منطقه‌ای، رخ ندهد، به صورت نسبی ادامه‌دار خواهد بود. چنین اتفاقاتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز شود و به تبع آنها، منحنی قیمت در بازار خودرو هم رشد می‌کند. البته در سال جاری مسائل سیاسی دیگری نیز هست که می‌تواند به صورت غیر‌مستقیم منحنی قیمت خودرو را جابه‌جا کند، از جمله نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان‌ماه امسال و همچنین توافقات احتمالی هسته‌ای. همچنین پیروز نشدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز منجر شود و خیر آن به بازار خودرو هم خواهد رسید. از آن سو با رخ دادن اتفاقی مانند پیروزی ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا (با توجه به مواضع تندش در قبال ایران) می‌تواند منجر به رشد انتظارات و صعود قیمت ارز و در نتیجه، ثبت رکوردهای قیمتی جدید در بازار خودرو شود.

البته جدا از مسائل سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای که می‌تواند صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی را بار دیگر رقم بزند، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز منجر به رشد قیمت در بازار آزاد خواهد شد. خودروسازان در انتظار اقدام وزارت صمت مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت محصولاتشان هستند، اتفاقی که به نظر می‌رسد دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز نه. از آخرین اصلاح رسمی قیمت خودروهای داخلی بیش از یک سال می‌گذرد و سیاستگذار فعلا رسما حرفی از صدور مجوز جدید برای تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها نزده است. تجربه نشان می‌دهد به دلیل فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، افزایش قیمت در مبدا، قیمت در بازار آزاد را نیز تحریک خواهد کرد. بنابراین اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح شود، افزایش قیمت در بازار آزاد نیز محتمل است. 

نام محصول قیمت
(میلیون تومان)
سایپا ۱۵۱ ۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰
ساینا ۴۴۶/۰۰۰/۰۰۰
ساینا دوگانه سوز ۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰
ساینا اتوماتیک ۵۰۷/۰۰۰/۰۰۰
شاهین دستی (سانروف) ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
شاهین فول اتوماتیک ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
کوییک S ۴۳۴/۰۰۰/۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰
اطلس ۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰
سورن (قالپاق) ۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰
سورن فول ESP ۷۵۵/۰۰۰/۰۰۰
سورن دوگانه ۷۸۶/۰۰۰/۰۰۰
پارس ۴۰۳ ۶۷۹/۰۰۰/۰۰۰
پارس با رینگ ۴۰۲ ---
پارس + مانیتور ۴۰۳ ۷۵۱/۰۰۰/۰۰۰
پارس TU5
برقی ۴۰۲
۸۵۳/۰۰۰/۰۰۰
رانا پلاس ESP ۶۳۲/۰۰۰/۰۰۰
رانا پانوراما ESP ---
۲۰۷ موتور TU3 ۶۶۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ (هیدرولیک) ۷۵۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ پانوراما دستی ۸۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱/۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (بورسی) ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (۶ دنده) ۸۵۱/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) ۱/۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰
تارا دستی V1 ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S5 ۱/۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S7 ۱/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰
هایما S8 ۱/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (J4) ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (S3) ۱/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (S5) ۱/۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (J7) ۱/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (T8) ۱/۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (k7) ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرایم
(سفید - مشکی)
۱/۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ
(سفید - مشکی)
۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۵ نفره)
۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۷ نفره)
۱/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ
(۵ نفره)
۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس۲۲ پرو دستی ۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس ۵۵ پرو ۱/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۵ اسپرت ۱/۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۶ پرو ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۳/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فونیکس ۱.۶ ۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
رسپکت ۲ ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
لاماری  ۲/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
آریسان ۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰
نیسان تک سوز ۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰
نیسان دوگانه سوز ۶۳۶/۰۰۰/۰۰۰
کارا تک ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰
کارا دوکابین ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فوتون اتوماتیک ۲/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳: بازار خودرو روزهای نسبتا آرامی را پشت‌سر می‌گذارد، به‌نحوی که افت‌وخیز قیمتی چندانی در آن دیده نمی‌شود. طبق اطلاعاتی که کسب شده، فضای کلی حاکم بر بازار خودرو نسبتا آرام است و به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر با آرامش نسبی در بازار ارز در ارتباط است.

نه اینکه افت‌و‌خیز قیمتی خاصی در بازار رخ ندهد، اما اگر هم قیمتی بالا رفته یا پایین آمده، بسیار جزئی بوده و فعلا دیگر خبری از توفان قیمتی چند هفته پیش نیست. با توجه به اتفاقات رخ‌داده در فروردین، بازار خودرو نخستین ماه سال را با جهش قیمت پشت سر گذاشت.

 روند صعودی قیمت ارز از یک سو و تحولات منطقه‌ای به‌خصوص حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران، از سوی دیگر، منحنی قیمت خودرو را تحریک کرد تا رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت شود.

  در واقع آنچه سبب افزایش قیمت خودرو در بازار طی فروردین امسال شد، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بود و حالا که این دو عامل نسبتا فروکش کرده‌اند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز سر به زیر شده است. 

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جزئی در بازار رخ داده که هرگز قابل مقایسه با توفان قیمتی فروردین نیست.

لیست قیمت (میلیون تومان):

نام محصول قیمت
(میلیون تومان)
سایپا ۱۵۱ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S  ۴۴۲/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۵۹/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰
شاهین دستی (سانروف) ۷۶۲/۰۰۰/۰۰۰
شاهین فول اتوماتیک ۸۶۸/۰۰۰/۰۰۰
کوییک S ۴۴۱/۰۰۰/۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
اطلس ۵۸۶/۰۰۰/۰۰۰
سورن (قالپاق) ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰
سورن فول ESP ۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰
سورن دوگانه ۷۹۶/۰۰۰/۰۰۰
پارس ۴۰۳ ۷۰۸/۰۰۰/۰۰۰
پارس با رینگ ۴۰۲ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
پارس + مانیتور ۴۰۲ ۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس TU5
برقی ۴۰۲
۸۷۲/۰۰۰/۰۰۰
رانا پلاس ESP ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰
رانا پانوراما ESP ۷۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ موتور TU3 ۶۷۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ (هیدرولیک) ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ پانوراما دستی ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۹۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱/۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (بورسی) ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (۶ دنده) ۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
تارا دستی V1 ۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰
تارا اتوماتیک V2 ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S5 ۱/۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰
هایما S7 ۱/۶۹۵/۰۰۰/۰۰۰
هایما S8 ۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (J4) ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (S3) ۱/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (S5) ۱/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (J7) ۱/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (T8) ۱/۶۶۷/۰۰۰/۰۰۰
جک (k7) ۱/۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرایم
(سفید - مشکی)
۲/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ
(سفید - مشکی)
۲/۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۵ نفره)
۱/۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۷ نفره)
۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ
(۵ نفره)
۲/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس۲۲ پرو دستی ۹۲۴/۰۰۰/۰۰۰
ایکس ۵۵ پرو ۱/۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۵ اسپرت ۱/۴۱۷/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۶ پرو ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۳/۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳/۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰
فونیکس ۱.۶ ۲/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
رسپکت ۲ ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
لاماری  ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آریسان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
نیسان تک سوز ۵۸۵/۰۰۰/۰۰۰
نیسان دوگانه سوز ۶۲۹/۰۰۰/۰۰۰
کارا تک ۶۶۹/۰۰۰/۰۰۰
کارا دوکابین ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فوتون اتوماتیک ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳: جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

نام محصول قیمت
(میلیون تومان)
سایپا ۱۵۱ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S  ۴۴۹/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰
شاهین دستی (سانروف) ۷۶۲/۰۰۰/۰۰۰
شاهین فول اتوماتیک ۸۶۸/۰۰۰/۰۰۰
کوییک S ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰
اطلس ۵۹۳/۰۰۰/۰۰۰
سورن (قالپاق) ۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سورن فول ESP ۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰
سورن دوگانه ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس ۴۰۲ ۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس با رینگ ۴۰۲ ۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس + مانیتور ۴۰۲ ۷۵۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس TU5
برقی ۴۰۲
۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰
رانا پلاس ESP ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰
رانا پانوراما ESP ۷۲۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ موتور TU3 ۶۸۷/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ (هیدرولیک) ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ پانوراما دستی ۸۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (بورسی) ۸۴۴/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس (۶ دنده) ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) ۱/۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰
تارا دستی V1 ۸۷۶/۰۰۰/۰۰۰
تارا اتوماتیک V2 ۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰
هایما S5 ۱/۴۹۸/۰۰۰/۰۰۰
هایما S7 ۱/۶۹۵/۰۰۰/۰۰۰
هایما S8 ۱/۹۶۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (J4) ۸۸۲/۰۰۰/۰۰۰
جک (S3) ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (S5) ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (J7) ۱/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰
جک (T8) ۱/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰
جک (k7) ۱/۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرایم
(سفید - مشکی)
۲/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ
(سفید - مشکی)
۲/۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۵ نفره)
۱/۹۷۶/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی
(۷ نفره)
۲/۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ
(۵ نفره)
۲/۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰
ایکس۲۲ پرو دستی ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰
ایکس ۵۵ پرو ۱/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۵ نیو ۱/۴۱۷/۰۰۰/۰۰۰
آریزو ۶ پرو ۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۷ پرو پرمیوم ۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳/۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰
فونیکس ۱.۶ ۲/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰
رسپکت ۲ ۱/۵۱۶/۰۰۰/۰۰۰
لاماری  ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آریسان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
نیسان تک سوز ۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰
نیسان دوگانه سوز ۶۰۹/۰۰۰/۰۰۰
کارا تک ۶۶۹/۰۰۰/۰۰۰
کارا دوکابین ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
فوتون اتوماتیک ۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳: علی رغم اتفاقات بین المللی بازار خودرو متاثر از قیمت ارز با روند کاهشی روبرو شده است.

بازار امروز خرید و فروش خودرو با وجود تمام نوسانات قیمتی همچنان با رکود روبروست و اختلافات اخیر در سطح جهانی نیز هنوز نتوانسته است تاثیرات منفی خود را بر بازار گذاشته باشد البته نکته مهم اینجاست به دلیل عدم تغییر نرخ دلار بازار خودرو نیز واکنشی نسبت به اتفاقات بین المللی نداشته است و اکثر خریداران دست از خرید کشیده اند به نوعی بازار قفل شده و نه کسی نه خودرو می فروشد نه خودرویی می خرد.

مشاهده قیمتها در انواع خودروهای داخلی و مونتاژی نشان از آن دارد که امروز تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته چشم گیر نبوده و حتی در برخی از خودروهای داخلی شاهد کاهش قیمتها نیز هستیم.

در مجموع هنوز بازار نسبت به اتفاقات بین المللی واکنشی نشان نداده و متاثر از ثبات قیمت ارز با توقف معاملات روبروست.

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 26 فروردین 1403

بروزرسانی ۲۲ فروردین ۱۴۰۳: گزارش‌ها از بازار خودرو، از ثبات قیمت‌ها در معاملات ۲۴ ساعت گذشته حکایت دارد.

بررسی روند بازار خودرو حاکی از آن است که در معاملات ۲۴ ساعت گذشته قیمت پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو ثابت بود و با قیمت ۳۴۵ میلیون تومان به فروش رفت. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۱۸ میلیون تومان رسیده است.

در این میان، پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ طی ۲۴ ساعت گذشته بدون تغییر، ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ اما ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و ۸۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت داشت. اما پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۸ میلیون تومانی، ۶۹۸ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در عین حال، پژوپارس ELX-TU5 مدل ۱۴۰۲ طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۴۰ میلیون تومان شد. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم ۸۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ در بازار یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. تارا دنده‌ای V1 هم ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین تیبا صندوق‌دار SX بنزینی مدل ۱۴۰۱ در بازار ۳۹۷ میلیون تومان به فروش رفت. تیبا هاچ‌بک EX مدل ۱۴۰۱ هم در بازار به قیمت ۴۰۲ میلیون تومان رسید.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ اما ۶۶۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار ۶۳۰ میلیون تومان است. همچنین ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ساینا S دنده‌ای بنزینی هم ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۶۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۴۳۲ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 22 فروردین 1403

بروزرسانی ۱۸ فروردین ۱۴۰۳: آن‌طور که روند قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد، از ابتدای امسال تاکنون شاهد تغییر ۵ تا ۷۰ میلیون تومانی قیمت‌ها بوده‌اند.

وضعیت بازارها عجیب شده است. آن‌طور که روند قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد، از ابتدای امسال تاکنون شاهد تغییر ۵ تا ۷۰ میلیون تومانی قیمت‌ها بوده‌اند.

اسد کرمی، رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران درباره وضعیت بازار خودرو در نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ می‌گوید: هر چند هنوز قریب به اتفاق نمایشگاه‌داران خودرو در تهران فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، اما به‌طور کلی بازار خودرو همواره از نوسانات ارزی تاثیرپذیر بوده و نوسانات روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نیست، چنان که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ هم شاهد تاثیر نوسانات قیمت ارز بر بازار خودرو بودیم.

به گفته او، پیش‌بینی می‌شود در سال پیش رو تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را از خود متاثر کند، هر چند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه است. اما نوسانات ارزی و تورم سالانه تاثیر خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت با این حال عملکرد واقعی بازار وقتی ظاهر می‌شود که معاملات در هفته آینده از سر گرفته شود.

کرمی متذکر می‌شود: به‌طور کلی پس از شیوع کرونا بازار خودرو دیگر هیچ‌گاه به رونق سال‌های پیش از همه‌گیری ویروس بازنگشت؛ همچنین در سال‌های اخیر ابهاماتی که در عملکرد شرکت‌های خودروساز ایرانی به وجود آمده سرمایه‌ها را از این صنعت فاصله داده است، در چنین شرایطی وعده‌هایی که در بیش از یک سال گذشته مبنی بر تقویت واردات خودرو داده شده نیز عملی نشد.

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو

بررسی روند بازار خودرو حاکی از آن است که از ابتدای معاملات امسال، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو ۲ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۳۴۲ میلیون تومان رسید. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز از ابتدای امسال، ۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به قیمت ۳۲۲ میلیون تومان رسیده است.

در این میان، پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ از ابتدای معاملات امسال تاکنون ۴۰ میلیون تومان گران شده و ۶۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و ۸۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ هم بدون تغییر، یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان قیمت داشت. اما پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ هم بدون تغییر، ۶۸۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در عین حال، پژوپارس ELX-TU5 مدل ۱۴۰۲ از ابتدای امسال در حدود ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۸۳۵ میلیون تومان شد. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۲۵ میلیون تومانی، ۸۳۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ در بازار یک میلیارد تومان قیمت پیدا کرد. تارا دنده‌ای V1 هم با افزایش ۷۵ میلیون تومانی، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین تیبا صندوق‌دار SX بنزینی مدل ۱۴۰۱ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۳۹۵ میلیون تومان به فروش رفت. تیبا هاچ‌بک EX مدل ۱۴۰۱ هم در بازار ۵ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود. دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ هم بدون تغییر، ۶۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما راناپلاس مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، ۶۲۰ میلیون تومان است. همچنین ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ساینا S دنده‌ای بنزینی هم ۱۰ میلیون تومان گران شده و ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ بدون تغییر، ۸۴۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۹۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ هم ۳۰ میلیون تومان گران شده و به قیمت ۸۶۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده‌ای هم ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به قیمت ۴۲۵ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 18 فروردین 1403

بروزرسانی ۱۵ فروردین ۱۴۰۳: قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی در هفته دوم سال ۱۴۰۳ افزایش غیر منطقی پیدا کرده است البته هنوز تب خرید و فروش خودرو در سال جدید داغ نشده و به اعتقاد فروشندگان خودرو این افزایش قیمت ها متوجه جو روانی افزایش قیمت دلار است.

به دنبال افزایش نرخ دلار، بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع با رشد قابل توجه قیمت ها روبه رو شده است به نحوی که قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی در هفته دوم سال ۱۴۰۳ افزایش غیر منطقی پیدا کرده است البته هنوز تب خرید و فروش خودرو در سال جدید داغ نشده و به اعتقاد فروشندگان خودرو این افزایش قیمت ها متوجه جو روانی افزایش قیمت دلار است و به صورت مقطعی خواهد بود.

در حالی حاضر قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک نسبت به اسفندماه سال گذشته با رشد ۵۰ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان فروخته می شود. قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) هم به ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 15 فروردین 1403

 

بروزرسانی ۶ فروردین ۱۴۰۳: گزارش‌ها از وضعیت بازار خودرو حاکی از آن است که پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۶۰۵ میلیون تومان رسید. پژو۲۰۷ اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۸۷۰ میلیون تومان به فروش رفت.

کوییک R پلاس اتوماتیک به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

در این میان، قیمت پژوپارس ELX-TU5 مدل ۱۴۰۲ در حدود ۵ میلیون تومان گران و ۷۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

بنا به این گزارش، تارا دنده‌ای V1 مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، ۸۱۰ میلیون تومان فروخته شد. تیبا صندوق‌دار SX بنزینی مدل ۱۴۰۱ نیز با افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت دناپلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۷۸۰ میلیون تومان به فروش رفت. راناپلاس هم نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۵۹۰ میلیون تومان به فروش رفت.

در این میان، شاهین G اتومات CVT نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۴۵ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک R پلاس اتوماتیک هم به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

 

بروزرسانی ۲۶ اسفند ۱۴۰۲: بازار خودرو همچنان راکد بوده و معاملات تقریبا در نقطه صفر قرار دارد؛ قیمت ها نیز که طی دو ماه اخیر روند صعودی به خود گرفته بود در حال فرود آمدن از پلکان قیمت البته با سرعت بسیار پایین است.

تقریباً از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی پیش می‌رفتند، اما با ورود به فصل زمستان افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. کارشناسان عمده دلیل این افزایش قیمت‌ها را عدم تحقق وعده‌های سیاست‌گذار مبنی بر واردات انبوه خودرو، عرضه خودروی اقتصادی و واردات خودروهای کارکرده عنوان می‌کنند.

امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است.

نکته قابل توجه اما ساکت بودن بازار خودرو است؛ بررسی میدانی بازار خودرو حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودرو ندارند و اغلب به منظور مطلع شدن از قیمت‌ها در بازار حاضر می‌شوند. فروشندگان نیز همچنان بلاتکلیف هستند و به دلیل عدم واردات خودرو، نمی‌دانند باید چه رفتاری در بازار داشته باشند در واقع به نظر می‌رسد همه در حالت انتظار مانده‌اند تا ببینند سیاست‌گذار بالاخره چه تصمیمی برای صنعت و بازار خودرو به ویژه در بخش واردات خودرو اعم از کارکرده و نو می‌گیرد.

در این بین تقریباً از هفته پیش و به دلیل عقب‌نشینی نرخ ارز در بازار آزاد قیمت خودرو آرام گرفته است؛ قیمت دلار پس از ورود به کانال ۶۲ هزار تومان مجدد به زیر ۶۰ هزار تومان بازگشت و هم‌اکنون در کانال ۵۹ هزار تومان معامله می‌شود که همین امر توانسته هیجان بازارهای موازی همچون خودرو را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که طی این چند روز از افزایش خبری نیست. نزولی شدن قیمت‌ها برخلاف زمان صعودی شدن، تدریجی و به صورت قطره‌چکانی است و با کندی پیش می‌رود، اما در مجموع به نظر می‌رسد تقریباً ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شده و خودرو از نردبان افزایش قیمت در حال پایین آمدن است و به سمت تعطیلات نوروزی پیش می‌رود.

قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل به شرح زیر است.

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 26 اسفند 1402

بازارِ راکد

در سال‌های قبل در ایام عید بازار خودرو نیز دچار جنب‌وجوش خوبی می‌شد و تقریباً اغلب خرید و فروش‌ها در این ایام انجام و مصرف‌کنندگان با خودروها نو وارد سال جدید می‌شدند. اما امسال خبری از معامله خودرو در بازار نیست و مصرف‌کنندگان به دلایلی همچون قدرت خرید پایین، قیمت‌های نجومی خودرو و بلاتکلیفی بازار تمایلی به خرید ندارند.

اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این ارتباط می‌گوید: از مدت‌ها قبل بازار خودرو دچار رکود شده و این رکود همچنان بر بازار حکم‌فرماست. معاملات در بازار تعریف چندانی ندارد و خرید و فروش خاصی صورت نمی‌گیرد.

کرمی به وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد اشاره کرده و می‌افزاید: با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بودیم قیمت خودرو نیز به تبعیت از آن دچار افزایش قیمت شد. افزایش قیمت‌ها در بازار نیز کاملاً محسوس و مشخص بود.

وی می‌گوید: از چند روز پیش که قیمت ارز در بازار آزاد روند نزولی و تقریباً باثباتی را گرفت، قیمت خودرو را نیز از روند افزایشی کوتاه آمد و طی یکی دو روز گذشته نه تنها افزایش قیمتی رخ نداده، بلکه قیمت انواع خودرو در بازار آزاد با کاهش‌های نسبی و جزئی همراه بوده است.

قیمت خودروهای پرتیراژ مونتاژی به شرح زیر است.

قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / 26 اسفند 1402

بروزرسانی ۳۰ بهمن ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول قیمت (میلیون تومان) رنگ
سایپا ۱۵۱ ۳۰۰ سفید
ساینا S  ۳۹۴ سفید
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۰ سفید
ساینا S اتوماتیک ۴۷۷ سفید
شاهین فول دستی ۶۸۸ سفید
شاهین فول اتوماتیک ۷۹۲  
کوییک ۳۸۱ سفید
کوییک آر ۳۸۳ سفید قرمز
کوییک آر ۳۸۶ سفید مشکی
کوییک S ۳۸۹ سفید
کوییک اتوماتیک ۴۹۷ سفید
سورن فول ۶۷۵ سفید
سورن فول ESP ۶۹۰ سفید
سورن دوگانه ۷۰۵ سفید
پارس ۶۰۷ سفید
پارس با رینگ ۶۳۲ سفید
پارس + مانیتور ۶۶۷ سفید
پارس TU5 ۷۳۴ سفید
رانا پلاس ۵۶۲ سفید
رانا پلاس ESP ۵۷۹  
رانا پانوراما ۶۳۲ سفید
رانا پانوراما ESP ۶۴۴  
۲۰۷ موتور TU3 ۶۰۴ سفید
۲۰۷ موتور TU3 + ESP ۶۱۱  
۲۰۷ (هیدرولیک) ۶۸۱ سفید
۲۰۷ (هیدرولیک) + ESP ۶۹۳  
۲۰۷ پانوراما دستی ۷۳۹ سفید
۲۰۷ پانوراما دستی + ESP ۷۴۹  
۲۰۷ اتوماتیک + ESP ۸۶۴ سفید
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP ۹۲۰ سفید
دنا پلاس (بورسی) ۷۴۵ مشکی
دنا پلاس (۶ دنده) + ESP ۸۴۷ سفید
دنا پلاس اتوماتیک + ESP ۹۴۱ سفید
تارا دستی + ESP ۷۵۵ سفید
تارا اتوماتیک ۸۹۵ مشکی
هایما S5 ۱.۴۰۵ سفید
هایما S7 ۱.۵۶۵ سفید
هایما S8 ۱.۸۰۶ سفید
جک (J4) ۸۳۵ مشکی
جک (S3) ۱.۱۷۰ مشکی
جک (S5) ۱.۵۶۰ سفید
جک (J7) ۱.۶۸۰ سفید
جک (T8) ۱.۵۵۵ مشکی
جک (k7) ۱.۸۸۰ مشکی
دیگنیتی پرایم ۱.۹۲۰ سفید (مشکی)
دیگنیتی پرستیژ ۲.۲۶۰ سفید (مشکی)
فیدلیتی (۵ نفره) ۱.۸۰۰ سفید
فیدلیتی (۷ نفره) ۱.۸۷۰ سفید
ایکس۲۲ پرو اتوماتیک ۱.۰۳۰ سفید
ایکس ۵۵ پرو ۱.۴۷۰ سفید
آریزو ۵ نیو ۱.۳۰۵ سفید
آریزو ۶ پرو ۱.۴۸۹ مشکی
تیگو ۷ پرو ۱.۷۷۰ مشکی
تیگو ۷ پرو پرمیوم ۱.۸۰۰  
تیگو ۸ پرو ۲.۳۳۰ مشکی
تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۲.۸۳۰  
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۲.۸۱۰ مشکی
فونیکس ۱.۶ ۲.۰۴۰ مشکی
رسپکت ۲ ۱.۳۳۰ سفید
لاماری  ۱.۸۰۰ مشکی
آریسان ۵۰۵ مشکی
نیسان تک سوز ۵۵۲ آبی
نیسان دوگانه سوز ۵۹۷ آبی
کارا تک ۵۹۸ سفید
کارا دوکابین ۷۳۰ سفید
کلوت دستی ۱.۳۰۰ سفید
کلوت اتوماتیک ۱.۶۵۰ سفید
چانگان ۲۰۲۳ فول ۱.۶۹۵ سفید
 

بروزرسانی ۲۸ بهمن ۱۴۰۲: رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: کاهش قیمتی که در هفته‌های گذشته برای خودروهای ایرانی و چینی رقم خورده بود همچنان پابرجاست با این حال بازار همچنان در رکود و معاملات حداقلی است.

سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو به خبرنگار ایلنا گفت: بازار همچنان شرایط رکود را سپری می‌کند و نمی‌توان از وقوع اتفاق جدیدی خبر داد. قیمت انواع خودرو در کل بالاست، با این حال فاکتور شدن چند خودرو در هفته‌های پیش کاهش اندک قیمت‌ها را رقم زد اما پس از آن دیگر شاهد تغییری نبوده‌ایم.

موتمنی ادامه داد: فاکتور شدن چند خودروی مونتاژی در هفته‌های گذشته توسط کارخانه‌ها قیمت این اقلام را پایین آورد اما این خودروها در گروه خودروهای پرتقاضای ایرانی قرار ندارند و حتی گاه با هدف واسطه‌گری و فروش دوباره خریداری می‌شوند که این تقاضا نه واقعی بلکه کاذب است.

وی در تشریح قیمت کنونی خودروهای چینی اظهار کرد: لاماری که حدود دو هفته پیش از ۲ میلیارد تومان به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ریزش کرده بود بر همین قیمت مانده و هایما از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون کاهش یافت. قیمت تیگو۷ نیز از دو میلیارد تومان فراتر رفته بود به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو همچنین شرحی از قیمت خودروهای ایرانی داد و گفت: قیمت کوییک از حدود ۹۰ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و دنا نیز از ۹۹۰ میلیون تومان به ۹۵۰ میلیون تومان ریزش قیمت پیدا کرده‌اند. همه این کاهش‌ها در پی فاکتور شدن خودروها و تقویت عرضه اتفاق افتاده شاهد درستی این ادعا تغییر نیافتن قیمت خودرویی مانند پژوپارس است که عرضه آن متوقف شده و قیمت آن از ۶۱۰ میلیون تومان در یک ماه گذشته تاکنون پایین نیامده است.

موتمنی خاطرنشان کرد: محصولات سایپا همان کاهش قیمت ۵ میلیون تا ۶ میلیون تومانی را که در هفته‌های گذشته تجربه کرده بودند را حفظ کرده‌اند. سورن نیز حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و سورن از ۶۹۵ میلیون به ۶۸۰ میلیون تومان تغییر یافته است. دنا اتومات فول ۳۰ میلیون، دنا اتومات معمولی ۲۳ تومان و رانا پلاس ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند. در میان خودروهای وارداتی نیز اِلنترا نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است. 

وی در پاسخ به پرسش که دلیل واکنش اتحادیه به خرید و فروش کد ملی در موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو چیست، تصریح کرد: این کار به زبان ساده به این معناست که دارنده کد ملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می‌کند؛ این کار یک جرم محسوب می‌شود و کسی که حساب خود را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگری قرار داده در واقع شریک جرم است.

رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: صاحب حساب بانکی متحمل پرداخت مالیات به دلیل تبادلات مالی می‌شود که به واسطه حساب بانکی او انجام شده و در واقع کسی که قصد دارد از طریق واگذاری کارت ملی و حساب بانکی خود به دیگری درآمدی از این راه کسب کند بیش از آنکه منتفع شود متضرر می‌شود و در این بین وظیفه اتحادیه ارائه راهکار و اعلام هشدار است.

بروزرسانی ۱۷ بهمن ۱۴۰۲: رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشگاه داران خودروی تهران، بیان داشت: ریزش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با فروکش کردن قیمت دلار در بازار آغاز شد.

سعید موتمنی در گفتوگو با  فارس، گفت: با وجود اینکه قیمت خودرو به دلایلی طی چند روز افزایش یافته بود اما در روزهای اخیر قیمت خودرو کاهش یافته است.

رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشگاه داران خودروی تهران، افزود: انتشار خبر مربوط به عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، عرضه کم خودرو توسط خودروسازان و همچنین افزایش نرخ ارز از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار بود اما از دو سه روز گذشته با کاهشی شدن نرخ ارز قیمت خودرو کاهش یافته به طوری که قیمت خودروهای داخلی بین ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. 

وی اظهار داشت: در روزهای اخیر کاهش قیمت خودروهای مونتاژی بسیار قابل ملاحظه بوده است بطوری که قیمت اغلب این خودروها بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان کاهش یافته است. 

این کارشناس بازار خودرو، گفت: دلیل کاهش شدید قیمت خودروهای مونتاژی ثبت نام های جدید از متقاضیان و عرضه خودروها به متقاضیانی است که قبلا ثبت نام کرده اند. 

وی بیان داشت: هایما اس۷ در روزهای گذشته از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان، لاماری از یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و تیگو ۷ از ۲ میلیارد تومان به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. 

 

بروزرسانی ۱۲ بهمن ۱۴۰۲: بررسی بازار خودرو طی دو هفته گذشته نشان از ادامه روند رشد قیمت دارد. البته این روند از حدود یک ماه پیش آغاز شده است اما در ۱۴ روز گذشته شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو بوده‌ایم.

بررسی ها نشان می‌دهد که قیمت خودرو در این بازه زمانی به طور میانگین ۳.۳درصد افزایش را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مربوط به خودروهای وارداتی کارکرده با میانگین رشد ۷.۱درصدی بوده که رکورددار رشد قیمت در دو هفته گذشته بوده‌اند. افزایش بهای ارز و ناآرامی‌ها در منطقه را می‌توان از مهم‌‌ترین علل روند افزایشی قیمت خودرو برای بررسی بازار خودرو قیمت ۲۳محصول پرطرفدار داخلی، مونتاژی و وارداتی را در بازه زمانی ۲۷دی تا ۱۱بهمن‌ماه زیر ذره‌بین قرار دادیم. از این بین خودروهای وارداتی به طور میانگین ۷.۱درصد، محصولات داخلی به طور میانگین ۲۰میلیون تومان معادل ۳.۳درصد و خودروهای مونتاژی ۲۹میلیون تومان معادل ۱.۸۷درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. در برخی از محصولات وارداتی رشد قیمت محقق شده تا یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان نیز می‌رسد.

شاید بتوان نرخ ارز را مهم‌ترین علت روند افزایشی قیمت خودرو در بازه زمانی مذکور دانست. ۲۷دی‌ماه بهای دلار در بازار آزاد ۵۲هزار و ۸۵۰تومان بود اما روز گذشته این رقم به ۵۵هزار و ۶۰۰تومان رسید. بازار خودرو هم که همیشه تابع بازار ارز بوده هماهنگ با این نوسانات در بازار ارز، تحت تاثیر قرار گرفته و شاهد رشد قیمت بوده است. علاوه بر این ناآرامی‌ها در منطقه که طی دو هفته گذشته و به‌خصوص از ۲۸ دی‌ماه اوج گرفته روی تورم انتظاری بازار خودرو موثر بوده است. در واقع بسیاری انتظار داشتند که با این ناآرامی‌ها شاهد رشد قیمت در بازار خودرو باشیم. بنابراین تورم انتظاری نیز از علت‌های اصلی رشد قیمت در بازار خودرو بوده است.

البته همان‌طور که اشاره شد روند رشد قیمت خودرو از حدود یک ماه پیش و با خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز شد؛ اما قطعا شوک حاصل از خروج شورای رقابت نمی‌تواند تا یک ماه بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین موضوع مجوز فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو با قیمت حاشیه بازار نیز از عواملی بود که از آن به عنوان یکی از علل موثر در روند رشد قیمت نام برده می‌شد. گویا توافقاتی بین خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت برای فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو به قیمت ۵درصد کمتر از بازار انجام شده بود تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی خود به تولیدکنندگان قطعه را پرداخت کنند. با این وجود طی هفته‌های گذشته بارها اجرایی شدن این طرح مورد تکذیب قرار گرفت و می‌توان گفت دیگر هیجانات مربوط به این خبر فروکش کرده است. با این وجود هنوز شاهد هستیم که روند رشد قیمت در بازار ادامه‌دار است. بنابراین می‌توان گفت این هیجانات درصد زیادی از علل رشد قیمت را به خود اختصاص نداده بودند و این وضعیت اقتصاد کلان کشور و فاکتورهایی مانند تورم و همچنین تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی است که  می‌تواند بیش از هر چیز بازار خود را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

خیز قیمت در بازار خودرو
از بین ۲۳خودروی مورد بررسی » تقریبا تمامی خودروها از ۲۷دی تا ۱۱بهمن با رشد قیمت قابل‌توجهی همراه بوده‌اند. از بین خودروهای داخلی بیشترین رشد قیمت مربوط به پژو ۲۰۶ است. این محصول که دو هفته پیش ۵۴۵میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، روز گذشته در بازار ۵۷۵میلیون تومان قیمت‌گذاری شد تا رشد بهای ۳۰میلیون تومانی و ۵.۵درصدی را ثبت کند. همچنین

پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک نیز در بازه زمانی مذکور ۳۰میلیون تومان رشد قیمت داشته است و بهایی معادل ۸۵۰میلیون تومان پیدا کرد تا رشد قیمت ۳.۶درصد را ثبت کند.  پژو پارس سال یکی از محصولاتی است که متقاضیان زیادی را به خود جلب می‌کند. این خودرو دو هفته پیش ۵۹۵میلیون تومان قیمت داشت، دیروز ۶۱۵میلیون تومان خرید و فروش شد تا افزایش قیمت ۲۰میلیون تومانی و ۳.۳درصدی داشته باشد. دنا پلاس نیز با ۱۵میلیون تومان رشد قیمت در زمان مذکور از ۷۶۵میلیون تومان به ۷۸۰میلیون تومان رسید که کمترین افزایش قیمت از نظر درصدی را بین خودروهای داخلی داشته است.

اما از نظر ارزشی کمترین رشد قیمت مربوط به کوئیک دنده‌ای R بوده که از ۲۷ دی‌ماه تا ۱۱بهمن رشد قیمت ۱۰میلیون تومانی داشته و از ۳۸۰میلیون تومان به ۳۹۰میلیون تومان رسیده است. از بین خودروهای مونتاژی که از قضا کمترین رشد قیمت را از نظر درصدی ثبت کرده‌اند، رکورددار رشد قیمت لاماری ایما است که در بازه زمانی مذکور از یک‌میلیارد و ۸۲۰میلیون تومان به یک‌میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان رسید که افزایش قیمت ۸۰‌میلیون تومانی و ۴.۴درصدی داشته است. جک S5 در رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت قرار گرفته و از یک‌میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان به یک‌میلیارد و ۷۲۰‌میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۷۰‌میلیون تومانی و ۴.۲درصدی داشته باشد.

اما از بین محصولات خودروسازان خصوصی خودروهایی هم بودند که رشد قیمت نداشته‌اند و حتی در یک مورد شاهد افت قیمت هم بوده‌ایم. محصولات چری یعنی آریزو ۵ و آریزو ۶ روی همان قیمت دو هفته پیش، یعنی به ترتیب یک‌میلیارد و ۲۸۰میلیون تومان و یک‌میلیارد و ۴۵۰‌میلیون تومان، ثابت مانده ‌اند. همچنین دیگنیتی پرایم که در دو هفته ابتدایی شروع روند افزایش قیمت جزو محصولاتی بود که بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده بودند در دو هفته گذشته با کاهش قیمت، مواجه بوده و بهای آن از دومیلیارد و ۳۰میلیون تومان به دو میلیارد تومان رسیده است تا افت قیمت ۳۰میلیون تومانی و ۱.۴درصدی را ثبت کند. هایما S7 و هایما S8 که محصولات مونتاژی ایران خودرو هستند رشد قیمت قابل توجهی داشته‌اند و در بازه زمانی مذکور قیمت هریک از آنها ۵۰میلیون تومان زیاد شده است. هایما S7 که ۲۷دی‌ماه یک‌میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان قیمت داشت، با افزایش ۳درصدی حالا به یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون رسیده و هایما S8 نیز که دو هفته پیش یک‌میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، با ۲.۷درصد افزایش قیمت به یک‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون تومان رسیده است.

خودروهای وارداتی کارکرده اما بیشترین تاثیر را از موج اخیر رشد قیمت گرفته‌اند؛ به طوری که بنز کلاس E200 2017 که دو هفته پیش ۱۴میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان قیمت داشت، روز گذشته در بازار ۱۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شد تا رشد قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی و ۸.۴درصدی داشته باشد. BMW X4 2018 هم با یک‌میلیارد تومان معادل ۸.۳درصد افزایش قیمت، از ۱۲میلیارد تومان به ۱۳میلیارد تومان رسیده است. هیوندای توسان ۲۰۱۸ نیز رشد قیمتی معادل ۳۵۰میلیون تومان و ۷.۳درصد داشته و بهای آن روز گذشته پنج‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان ثبت شد. کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ که خودروی محبوبی در بازار ایران محسوب می‌شود، در بازه زمانی مذکور ۳۰۰میلیون تومان رشد قیمت داشت و بهای آن از پنج‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به پنج‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان رسیده است تا افزایش قیمت ۵.۵‌درصدی داشته باشد.

 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه برای "قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار / ۲۶ خرداد ۱۴۰۳"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
ناشناس
مهمان

این چرندیات رو واسه خودتون نگه دارید!چطور آرام بوده ولی چانگان حاضر نیست قیمتش رو پایین بیاره؟!واقعا قیمت بازار چانگان دو و نیم ملیارد میارزه؟!دلال ها میگن کدوم خودرو باشه یا نه!الان خودرو زوتی بسیار بهتر از چانگان بدون خدمات دهی هست ولی قیمتش رو پایین نکه داشتند چون دلال ها چانگان خریدند!