قیمت جدید انواع تایر کره‌ای در بازار / شهریور ۱۴۰۲

بروزرسانی در: یکشنبه 5 شهریور 02 ساعت 13:23
قیمت جدید انواع تایر کره‌ای در بازار / شهریور 1402

بروزرسانی ۵ شهریور ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لاستیک سواری کومهو ساخت کره جنوبی در بازار تهران امروز یکشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل قیمت یک حلقه لاستیک (تومان)
۱۹۵.۵۵.۱۵ ۳.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۳.۵۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۴۵.۱۷ ۳.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ ۵.۱۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۷ ۵.۲۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۰.۱۸ ۵.۱۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۰.۱۸ ۵.۱۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۷ ۵.۲۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۴۵.۱۷ ۴.۶۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۵.۲۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۴۵.۱۸ ۵.۶۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۴.۶۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۵.۵۰۰.۰۰۰

بروزرسانی ۲۶ مرداد ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لاستیک سواری هانکوک در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل قیمت یک حلقه (تومان)
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۳.۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۷ ۵.۵۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۴۵.۱۷ ۴.۷۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۴۵.۱۸ ۴.۷۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۵.۳۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴ ۳.۶۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۶.۷۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۴۵.۱۸ ۶.۱۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۶ ۳.۹۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵ ۳.۷۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۶ ۴.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۳.۷۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۵۰.۱۸ ۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۴۵.۱۹ <>7.500.000
<>205.60.15 <>3.600.000
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۳.۵۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۶.۴۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۶.۳۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۵۰.۱۸

۷.۰۰۰.۰۰۰

۲۲۵.۵۵.۱۸

۶.۹۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۶۵.۱۷

۶.۱۵۰.۰۰۰

۲۳۵.۵۵.۱۷

۶.۲۵۰.۰۰۰

۲۲۵.۶۰.۱۷

۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۲۵.۶۵.۱۷

۵.۲۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۶ خرداد ۱۴۰۲: قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند رودستون ساخت کشور کره در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل سایز قیمت مصرف کننده (تومان)
گل NFera RU5  ۲۶۵.۵۰.۲۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰
گل ROADIAN HTX RH5 ۲۳۵.۷۵.۱۵ ۴.۵۰۰.۰۰۰
گل CP672 ۲۲۵.۶۰.۱۶ ۴.۰۰۰.۰۰۰
گل NFera RU5 ۲۲۵.۵۵.۱۸ ۴.۷۰۰.۰۰۰
گل CP672 ۲۰۵.۶۰.۱۶ ۳.۳۵۰.۰۰۰
گل ROADIAN 542 ۲۶۵.۶۰.۱۸ ۵.۲۵۰.۰۰۰
گل N5000 Plus ۱۹۵.۶۵.۱۵ ۳.۱۵۰.۰۰۰
گل NFera SU1 ۲۳۵.۴۵.۱۸ ۵.۱۵۰.۰۰۰
گل NFera SU1 ۲۴۵.۴۵.۱۹ ۵.۷۵۰.۰۰۰
گل ROADIAN HTX RH5 ۲۴۵.۶۰.۱۸ ۵.۲۵۰.۰۰۰
گل NFera RU5 ۲۳۵.۵۵.۱۸ ۵.۲۵۰.۰۰۰
گل NFera SU1 ۲۲۵.۵۵.۱۶ ۳.۹۵۰.۰۰۰
گلNFera SU1 ۲۳۵.۵۰.۱۸ ۴.۷۵۰.۰۰۰
گلNFera SU1 ۲۴۵.۴۵.۱۸ ۵.۴۰۰.۰۰۰
گل N5000 ۱۹۵.۶۰.۱۵ ۳.۱۵۰.۰۰۰
گلNFera SU1 ۲۲۵.۴۵.۱۷ ۳.۴۵۰.۰۰۰
گلNFera SU1 ۲۱۵.۵۰.۱۷ ۳.۷۰۰.۰۰۰
گل CP672 ۲۱۵.۶۰.۱۶ ۳.۸۵۰.۰۰۰
گل ROADIAN HTX RH5 ۲۳۵.۷۰.۱۶ ۴.۵۰۰.۰۰۰
گل NFera RU5 ۲۳۵.۵۵.۱۹ ۵.۲۵۰.۰۰۰
گل CP672 ۲۱۵.۶۰.۱۵ ۳.۴۵۰.۰۰۰
گل NFera RU5 ۲۵۵.۶۰.۱۸ ۴.۹۰۰.۰۰۰
گلNFera SU1 ۲۱۵.۴۵.۱۷ ۳.۳۵۰.۰۰۰
گل N5000 ۲۰۵.۵۰.۱۶ ۳.۵۰۰.۰۰۰
گل CP672 ۲۲۵.۵۰.۱۸ ۴.۴۵۰.۰۰۰
گل N5000 ۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۴۵۰.۰۰۰
گل N5000 Plus ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۳.۴۵۰.۰۰۰
گل CP661 ۱۸۵.۷۰.۱۳ ۲.۲۰۰.۰۰۰
گل N5000 Plus ۱۹۵.۶۰.۱۴ ۲.۶۵۰.۰۰۰
گل N5000 Plus ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۹ خرداد ۱۴۰۲: قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

سایز مدل قیمت مصرف کننده (تومان)
۲۱۵.۴۵.۱۸ Ventus S1 evo3 K127 ۴.۷۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ Kinergy eco2 K435 ۵.۳۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۰.۱۶ Ventus Prime 3 K125 ۴.۱۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴ Kinergy eco2 K435 ۳.۶۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۰.۱۸ Ventus V12 evo2 K120 ۶.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۴۵.۱۸ Ventus Prime 3 K125 ۶.۱۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۶ OPTIMO H426 ۳.۹۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۴۵.۱۷ Ventus Prime 3 K125 ۴.۸۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵ Ventus Prime3 K125 ۳.۷۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۰.۱۸ Ventus V12 evo2 K120 ۶.۵۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۶ Ventus Prime3 K125 ۴.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ Ventus Prime 3 K125 ۳.۹۷۵.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ Kinergy Eco2 K435 ۳.۸۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۴۵.۱۸ Ventus Prime2 K115 ۶.۷۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ Ventus S1 evo3 K127 ۶.۶۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۰.۱۸ OPTIMO K415 ۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ OPTIMO H426 ۶.۶۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ Dynapro HP2 RA33 ۵.۶۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۷ Ventus S1 Noble2 H452 ۶.۲۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ Dynapro HP2 RA33 ۵.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۴ آذر ۱۴۰۱: جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لاستیک سواری هانکوک در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل قیمت (تومان)
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۴.۶۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۹۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۰.۱۷ ۳.۵۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۳.۴۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۴۵.۱۸ ۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۷۰.۱۶ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۶ ۲.۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۴۵.۱۸ ۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۴.۷۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۶۰.۱۸ ۴.۷۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵ ۲.۷۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۶ ۳.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۳.۴۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۰.۱۷ ۳.۷۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۰.۱۷ ۳.۴۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۴۵.۱۸ ۳.۵۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۹۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۶۰۰.۰۰۰
۲۴۵.۴۵.۱۹ ۴.۸۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ ۴.۵۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی خرداد ۱۴۰۰: قیمت جدید انواع تایر وارداتی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
کومهو ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴ ۱،۳۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۲۰,۰۰۰
رودستون ۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۹۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
نکسن ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱،۱۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۸۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱،۲۵۰،۰۰۰
مارشال ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۹۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۱۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵ ۱،۱۵۰،۰۰۰
هانکوک ۲۰۵.۵۰.۱۵ ۱،۹۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵ ۱،۷۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱،۶۰۰،۰۰۰
۱۹۵،۶۰.۱۵ ۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

2 دیدگاه ها برای "قیمت جدید انواع تایر کره‌ای در بازار / شهریور ۱۴۰۲"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
علیرضا
مهمان

نحوه خرید لاستیک هم اعلام میکنید

ممد
مهمان

می ارزه اندازه دوتای ایرانی کار میکنه و نرمی داره