قیمت انواع رینگ و قالپاق شرکتی خودروهای داخلی / مرداد ۱۴۰۳

بروزرسانی در: دوشنبه 1 مرداد 03 ساعت 09:00
قیمت انواع رینگ و قالپاق شرکتی خودروهای داخلی / مرداد 1403

بروزرسانی ۱ مرداد ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع قالپاق شرکتی محصولات ایران خودرو سایپا برای مردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

مدل قیمت (تومان)
قالپاق ۲۰۶ ۱۵۰,۰۰۰
قالپاق ۲۰۶ ۱۵۰,۰۰۰
قالپاق ۲۰۷ ۱۵۰,۰۰۰
قالپاق ۴۰۵ ۱۴۰,۰۰۰
قالپاق پژو پارس ۱۴۰,۰۰۰
قالپاق رانا ۱۵۰,۰۰۰
قالپاق سمند ۱۶۰,۰۰۰
قالپاق سمند سورن ۱۵۰,۰۰۰
قالپاق ساینا ۱۴۰,۰۰۰
قالپاق ریو ۱۴۰,۰۰۰
قالپاق پراید ۱۲۰,۰۰۰
قالپاق پراید ۱۲۰,۰۰۰
قالپاق پراید ۱۲۰,۰۰۰
قالپاق پراید ۱۲۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۰ تیر ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع رینگ شرکتی خودروهای سواری ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

مدل و سایز قیمت
۴ حلقه
(تومان)
صلیبی نیریز
۱۵
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
صلیبی اروند
۱۵
۱۴.۷۵۰.۰۰۰
۵ پر دوشاخ
۱۵
۱۳.۴۰۰.۰۰۰
۵ پر دوشاخ
۱۴
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
فابریک ساینا
۱۴
۱۱.۴۰۰.۰۰۰
فابریک ۲۰۷
۱۴
۱۱.۳۰۰.۰۰۰
رخ مشکی
۱۵
۱۵.۳۰۰.۰۰۰
اروند
۱۴
۱۱.۵۰۰.۰۰۰
فابریک تیبا
۱۴
۱۱.۴۰۰.۰۰۰
دنا پلاس توربو
۱۶
۱۶.۵۰۰.۰۰۰
دنا ۴ پیچ
۱۵
۱۵.۰۰۰۰.۰۰۰
فابریک سورن پلاس
۱۵
۱۴.۰۰۰.۰۰۰
ترنادو اروند
۱۴
۱۱.۸۰۰.۰۰۰
خرچنگی 
۱۵
۱۵.۰۰۰.۰۰۰
فابریک ال ۹۰
۱۵
۱۶.۵۰۰.۰۰۰
۱۱ پر اروند
۱۵
۱۴.۳۰۰.۰۰۰
فابریک کاپرا
۱۶
۱۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۰ پر
۱۵
۱۵.۰۰۰.۰۰۰
فابریک استپ وی
۱۵
۱۶.۵۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۳ اسفند ۱۴۰۲: قیمت جدید انواع رینگ های شرکتی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

مدل سایز قیمت
(تومان)
رینگ ۳ پر پراید ۱۳ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی ۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ساینا چرخشی ۱۴ ۲.۸۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی ۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
رینگ شمشیری ۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر دو شاخ ۱۴ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ ستاره ای ۱۴ ۳.۰۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۱۴ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ ۳ پر ۳ شاخ ۱۴ ۳.۸۰۰.۰۰۰
رینگ تندر ۹۰ ۱۵ ۳.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پر ۱۴ ۳.۵۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۱۴ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۲ طرف شمشیری ۱۴ ۳.۵۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۱۵ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر دو شاخ ۱۵ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ شاخ گوزنی ۱۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ چلنجر ۱۵ ۳.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ساندرو استپ وی ۱۵ ۳.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۷ پر ۱۵ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ دنا توربو ۱۶ ۴.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پر ۱۵ ۳.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۵ پر ۱۵ ۴.۲۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۰ پر ۱۵ ۴.۰۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی ۱۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی ۱۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر دو شاخ طرح دنایی ۱۵ ۳.۵۰۰.۰۰۰
رینگ چلنجر ۱۶ ۴.۳۰۰.۰۰۰
رینگ اچ سی کراس ۱۶ ۴.۵۰۰.۰۰۰
رینگ تورنادو ۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
رینگ اچ سی کراس(لوله ای) ۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پر سایپایی ۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
رینگ استپ وی ۱۵ ۳.۷۰۰.۰۰۰
رینگ فابریک شاهین ۱۵ ۳.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر لنزو ۱۵ ۳.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۰۲۹ ۱۵ ۳.۷۰۰.۰۰۰
رینگ اسپرت ۱۶ پر ۱۶ ۴.۰۰۰.۰۰۰
رینگ اسپرت ووسن چرخشی ۱۵ ۴.۳۰۰.۰۰۰
رینگ اسپرت ۱۵ پر ۱۶ ۴.۵۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۲۲ آذر ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت رینگ های شرکتی محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل سایز قیمت یک حلقه
(تومان)
رینگ دنا توربو ۱۴ ۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۰ پر ۱۵ ۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ اسپرت
استرامبولی
۱۵ ۴.۷۵۰.۰۰۰
رینگ چلنچر ۱۶ ۴.۶۵۰.۰۰۰
رینگ اچ سی کراس ۱۶ ۴.۶۰۰.۰۰۰
رینگ استپ وی ۱۵ ۴.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر لنزو ۱۵ ۴.۵۵۰.۰۰۰
رینگ اسپرت استرامبولی ۱۶ ۴.۵۵۰.۰۰۰
رینک اسپرت ۱۶ پر ۱۶ ۴.۵۵۰.۰۰۰
رینگ اسپرت ۱۵ پر ۱۶ ۴.۵۵۰.۰۰۰
رینگ ۷ پر شاهین ۱۵ ۴.۳۸۰.۰۰۰
رینگ اچ سی کراس لوله ای ۱۶ ۴.۳۵۰.۰۰۰
رینگ ساندرو استپ وی ۱۵ ۴.۳۵۰.۰۰۰
رینگ فابریک شاهین  ۱۵ ۴.۲۵۰.۰۰۰
رینگ اسپرت ووسن
چرخشی
۱۵ ۴.۲۰۰.۰۰۰
رینگ تندر ۹۰ ۱۵ ۴.۱۵۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۰۲۹ ۱۵ ۴.۱۲۵.۰۰۰
رینگ شاخ گوزنی ۱۵ ۳.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۵ پر ۱۵ ۳.۶۵۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پر ۱۵ ۳.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۷ پر ۱۵ ۳.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ستاره ای ۱۴ ۳.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر دو شاخ
طرح دنایی
۱۵ ۳.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۳ پر ۳ شاخ ۱۴ ۳.۵۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پر سایپایی ۱۴ ۳.۴۵۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر دو شاخ ۱۵ ۳.۴۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی ۱۵ ۳.۳۷۵.۰۰۰
رینگ ۴ پر پرایدی ۱۳ ۳.۳۷۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۱۵ ۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی ۱۵ ۳.۲۵۰.۰۰۰
رینگ چلنجر ۱۵ ۳.۲۵۰.۰۰۰
رینگ ۳ پر پرایدی ۱۳ ۳.۲۳۵.۰۰۰
رینگ صلیبی ۱۴ ۳.۲۲۵.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۲ طرف
شمشیری
۱۴ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ تورنادو ۱۴ ۳.۲۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پر ۱۴ ۳.۱۵۰.۰۰۰
رینگ شمشیری ۱۴ ۳.۱۵۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر دو شاخ ۱۴ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۱۴ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پر ۱۴ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی ۱۴ ۳.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ساینا
چرخشی
۱۴ ۳.۷۵۰.۰۰۰

بروزرسانی ۲ آبان ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه آبان ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می باشد:

مدل قیمت (تومان)
رینگ سورن اروند ۱۵ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی رخ دودی اروند ۱۵ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰
لوگو پژو رینگ سورن ۶۵.۰۰۰
لوگو پژو رینگ سورن مرغوب ۹۵.۰۰۰
رینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروند ۱۵ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی IK041 نی ریز ۱۵ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ شاخ گوزنیAW001 نی ریز ۱۵ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودیIK017 اروند ۱۴ ۱۲.۸۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی IK017 اروند ۱۴ ۱۲.۸۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی IK041 اروند ۱۵ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی رخ دودی اروند ۱۵ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدیIK041 اروند ۱۵ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگیIK026 نی ریز ۱۴ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگیIK026 دودی اروند ۱۴ ۱۲.۸۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگیIK016 نی ریز ۱۵ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگیIK016 اروند ۱۵ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰
 رینگ لنزو سایز۱۵ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت IK025 اروند ۱۴ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت IK004 اروند ۱۵ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ۵پره تخت IK004 دودی اروند ۱۵ ۱۴.۸۰۰.۰۰۰
رینگ۵پره تخت رخ مشکی IK004 اروند ۱۵ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰
رینگ۵پره دوبلLZ نی ریز ۱۴ ۱۱.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۵پره دوبل LZ نی ریز ۱۵ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری دودی اروند ۱۴ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 رخ دودی اروند ۱۴ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری IK042 رخ مشکی اروند ۱۴ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 نی ریز ۱۴ ۱۱.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ تورنادو نی ریز ۱۴ ۱۱.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا ۰۰۹ رخ دودی اروند ۱۴ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ۲۰۷ رانا ۰۰۹ رخ مشکی اروند ۱۴ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا ۰۰۹ اروند ۱۴ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰
رینگ کوئیک ساینا تیبا ریو کد۲۱۲سایز ۱۴ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۷ تیر ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت قالپاق شرکتی خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه تیرماه ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می باشد. 

مدل قیمت مصرف کننده برای ۴ عدد (ریال)

قالپاق تارا سایز ۱۵

۴.۶۰۰.۰۰۰

قالپاق رانا پلاس فابریک ایران خودرو 

۴.۴۰۰.۰۰۰

قالپاق ال ۹۰ چاک دار حامد

۴.۱۲۰.۰۰۰

قالپاق ال ۹۰ صاف ۱۵

۴.۱۲۰.۰۰۰

قالپاق ام وی ام ۱۱۰ اس ۱۴

۴.۷۲۰.۰۰۰

قالپاق ریو حامد ۱۳ 

۳.۸۰۰.۰۰۰

قالپاق ام وی ام ۱۱۰ حامد ۱۳

۳.۸۰۰.۰۰۰

قالپاق برلیانس پارس خودرو ۱۵

۴.۹۲۰.۰۰۰

قالپاق برلیانس۱۵

۴.۷۲۰.۰۰۰

قالپاق پراید ۷۴(سایز۱۳)

۲.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق پراید ۸۲ (سایز ۱۳)

۲.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق پراید طرح ایتالیا ۱۳

۲.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق پراید۷۵ فضایی۱۳

۲.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق ۲۰۶ جدید ۱۴

۳.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق پژو ۲۰۶ اشکی ۱۴

۳.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق پژو ۴۰۵ حامد ۱۴

۳.۸۸۰.۰۰۰

قالپاق پژو SLX حامد ۱۴

۳.۹۶۰.۰۰۰

قالپاق پژو پارس سال حامد ۱۵

۴.۰۰۰.۰۰۰

قالپاق پرشیا ۱۴

۳.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق پژو طرح فرانسوی حامد ۱۴

۳.۸۸۰.۰۰۰

قالپاق ۲۰۷ فابریک ایران خودرو ۱۴

۴.۴۰۰.۰۰۰

قالپاق پیکان حامد

۳.۶۰۰.۰۰۰

قالپاق تیبا حامد ۱۳

۳.۸۰۰.۰۰۰

قالپاق اچ سی کراس ۱۵ 

۴.۳۲۰.۰۰۰

قالپاق دنا حامد ۱۵

۴.۳۲۰.۰۰۰

قالپاق سیلو ۱۳

۳.۸۰۰.۰۰۰

قالپاق رانا حامد ۱۴

۳.۹۲۰.۰۰۰

قالپاق مگان حامد ۱۵

۴.۳۲۰.۰۰۰

قالپاق مگان ۱۶

۹.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق زانتیاحامد ۱۵

۴.۱۲۰.۰۰۰

قالپاق ساینا حامد ۱۴

۳.۸۸۰.۰۰۰

قالپاق سمند جدیدحامد ۱۵

۴.۱۲۰.۰۰۰

قالپاق سمند ۱۵

۳.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق گل۱۴

۴.۷۲۰.۰۰۰

قالپاق کیا سراتو ۱۵

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

قالپاق مزدا ۳۲۳ حامد ۱۴

۳.۹۶۰.۰۰۰

قالپاق مزدا وانت حامد ۱۴

۳.۹۶۰.۰۰۰

قالپاق هیوندای آونته ۱۵

۹.۲۰۰.۰۰۰

قالپاق ورنا ۱۳

۴.۱۲۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۵ تیر ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو (محصولات ایران خودرو) برای انواع محصولات تولیدی این شرکت ویژه تیرماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد.

نام محصول سایز قیمت ۴ حلقه (تومان)
رینگ ۲۰۷ شمشیری R77 نی ریز ۱۴ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰
رینگ صلیبی IK041 رخ مشکی اروند ۱۵ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت IK025 اروند  ۱۴ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت IK025 اروند  ۱۵ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰
رینگ شاخ گوزنی AW001 نی ریز ۱۵ ۱۴/۳۰۰/۰۰۰
رینگ لنزو  ۱۵ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰
رینگ سورن ۱۵ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی رخ دودی اروند ۱۵ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۲۰۷ شمشیری دودی اروند ۱۴ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰
رینگ ۵ پره دوبل LZ نی ریز ۱۴ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰
رینگ ۵ پره دوبل LZ نی ریز ۱۵ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت رخ مشکی IK004 اروند ۱۵ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی IK017 اروند ۱۴ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی IK017 اروند ۱۵ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰
رینگ صلیبی رخ دودی اروند  ۱۵ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰
رینگ خرچنگی IK026 نی ریز ۱۴ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰
رینگ خرچنگی IK026 نی ریز ۱۵ ۱۴/۳۰۰/۰۰۰
رینگ خرچنگی IK026 دودی اروند ۱۴ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا ۰۰۹ رخ دودی اروند ۱۴ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت IK004 دودی اروند ۱۵ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی IK017 اروند ۱۴ ۱۲/۸۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۲ مرداد ۱۴۰۱: جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه مرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

مدل سایز توضیحات قیمت برای ۴ حلقه (تومان)
رینگ آلومینومی شرکتی
رینگ سورن پلاس ۱۵" نی ریز ۶.۶۰۰.۰۰۰
صلیبی مشکی رخ تراش ۱۵" IKO41 ایران خودرو ۷.۷۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی نیر ۱۵" IK041 ایران خودرو ۶.۳۰۰.۰۰۰
رینگ نوک مدادی دودی ۱۵" IK041 ایران خودرو ۶.۳۰۰.۰۰۰
رینگ صلیبی نیر ۱۴" IK041 ایران خودرو ۵.۳۰۰.۰۰۰
رینگ شاخ گوزنی ۱۵" AW001 ایران خودرو ۶.۴۰۰.۰۰۰
رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی ۱۵" AW001 ایران خودرو ۶.۴۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی ۱۴" IK017 ایران خودرو ۵.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره ۱۴" IK017 ایران خودرو ۵.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی ۱۵" IK014 ایران خودرو ۶.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۱ پره ۱۵" IK014 ایران خودرو ۷.۷۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی ۱۴" IK026 ایران خودرو ۶.۰۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی دودی ۱۴" IK026 ایران خودرو ۶.۲۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی ۱۵" IK016 ایران خودرو ۶.۵۰۰.۰۰۰
رینگ خرچنگی نوک مدادی ۱۵" IK016 ایران خودرو ۷.۰۰۰.۰۰۰
رینگ لنزو ۱۵" فابریک ایران خودرو ۶.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت ۱۴" IK025 ایران خودرو ۵.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت ۱۵" IK004 ایران خودرو ۶.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی ۱۵" IK004 ایران خودرو ۶.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش ۱۵" IK004 ایران خودرو ۷.۷۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره تخت رخ تراش ۱۴" IK004 ایران خودرو ۵.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۵ پره دوبل ۱۵" LZ ایران خودرو ۶.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی ۱۴" IK042(R77) ایران خودرو ۵.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش ۱۴" IK042 ایران خودرو ۵.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری ۱۴" IK042 ایران خودرو ۶.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ جدید ۱۴" IK 042(R77) ایران خودرو ۵.۱۰۰.۰۰۰
رینگ تورنادو ۲۰۷ و ران ۱۴" IK 018 ایران خودرو ۵.۳۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو ۱۴" IK018 ایران خودرو ۵.۹۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش ۱۴" کد۰۰۹ ایران خودرو ۶.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش ۱۴" کد۰۰۹ ایران خودرو ۶.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و ران ۱۴" اروند ۵.۹۰۰.۰۰۰
رینگ کوییک ۱۴" سایپ ۵.۵۰۰.۰۰۰
رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹ ۱۴" سایپ ۶.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ساینا ۰۸۱ ۱۴" سایپ ۵.۱۰۰.۰۰۰
رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل ۱۴" سایپ ۵.۱۰۰.۰۰۰
رینگ تیبا قدیم ۳پره ۱۴" AS005 سایپ ۵.۹۰۰.۰۰۰
رینگ تندر ۹۰ ۱۵" AR015 سایپ ۸.۱۰۰.۰۰۰
رینگ رنو  استپ وی ۱۵" AR022 پارس خودرو ۸.۱۰۰.۰۰۰
 رینگ رنو ساندرو ۱۵" AR021 پارس خودرو ۸.۱۰۰.۰۰۰
رینگ پراید ۵ پره ۱۳" AS006 سایپ ۵.۶۰۰.۰۰۰
رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش ۱۳" AS007 سایپ ۶.۱۰۰.۰۰۰
رینگ پرایدی ۴ پره ۱۳" AS007  سایپ ۵.۶۰۰.۰۰۰
رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش ۱۳" AS007 سایپ ۶.۱۰۰.۰۰۰
رینگ پرایدی ۳ پره ۱۳" AS002 سایپ ۵.۶۰۰.۰۰۰
رینگ پراید ۱۱ پره ۱۳" سایپ ۵.۶۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۰ پره ۱۵" R38 ایران خودرو ۶.۹۰۰.۰۰۰
رینگ چاکدار ۱۶" H30 CROSS ایران خودرو ۷.۱۰۰.۰۰۰
رینگ مثلثی ۱۶" H30 CROSS مثلثی ۸.۱۰۰.۰۰۰
رینگ مزدا۳ ۱۶" AB010 شرکتی ۹.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۱۵ پره ۱۵" ایران خودرو ۶.۷۰۰.۰۰۰
رینگ دنا پلاس توربو ۱۶" ۰۲۸ اروند ۹.۱۰۰.۰۰۰
رینگ ۷ پره ۱۵" ۰۵۲ نی ریز ۶.۲۰۰.۰۰۰
قالپاق شرکتی
قالپاق MVM 110 S ۱۴" .... ۲۲۰.۰۰۰
قالپاق L90 ۱۵" صاف ۲۰۰.۰۰۰
قالپاق L90 ۱۵" چاک دار حامد ۲۰۸.۰۰۰
قالپاق برلیانس پارس خودرو ۱۵" ... ۲۲۸.۰۰۰
قالپاق ام وی ام ۱۱۰ MVM ۱۳" حامد ۱۹۲.۰۰۰
قالپاق RIO ۱۳" ... ۱۴۸.۰۰۰
قالپاق پراید ۸۲ ۱۳" ... ۱۴۰.۰۰۰
قالپاق پراید ۷۴ ۱۳" ... ۱۴۰.۰۰۰
قالپاق برلیانس ۱۵" ... ۲۲۰.۰۰۰
قالپاق پژو ۲۰۶ جدید ۱۴" ... ۱۴۸.۰۰۰
قالپاق پراید ۷۵ فضایی ۱۳" ... ۱۴۰.۰۰۰
قالپاق پراید طرح ایتالی ۱۳" ... ۱۴۰.۰۰۰
قالپاق پژو SLX ۱۴" ... ۲۱۲.۰۰۰
قالپاق پژو ۲۰۶ ۱۴" اشکی ۱۴۸.۰۰۰
قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ حامد ۱۹۲.۰۰۰
قالپاق پژو ۴۰۵ SLX ۱۴ حامد ۲۱۲.۰۰۰
قالپاق پژو طرح فرانسه ۱۴" ... ۱۹۶.۰۰۰
قالپاق پژو پرشی ۱۴" ... ۱۴۸.۰۰۰
قالپاق پژو پارس سال ۱۵" حامد ۲۱۲.۰۰۰
قالپاق تندر ۹۰ جدید ۱۵" ... ...
قالپاق پیکان-آر دی ۱۳" ... ۱۸۰.۰۰۰
قالپاق پژو۲۰۷ ۱۴" ... ۲۴۰.۰۰۰
قالپاق دنا ۱۵" ... ۲۱۲.۰۰۰
قالپاق دانگ فنگ H30 CROSS ۱۵" ... ۲۲۰.۰۰۰
قالپاق تیب ۱۳" ... ۱۰۸.۰۰۰
قالپاق رنو مگان ۱۵" ... ۲۱۶.۰۰۰
قالپاق ران ۱۴" ... ۱۹۶.۰۰۰
قالپاق دوو سیلو ۱۳" ... ۱۸۰.۰۰۰
قالپاق ساین ۱۴" ... ۱۹۲.۰۰۰
قالپاق زانتی ۱۵" ... ۲۱۶.۰۰۰
قالپاق رنو مگان ۱۵" ... ۲۱۶.۰۰۰
قالپاق رنو مگان ۱۶" ... ۴۴۰.۰۰۰
قالپاق فولکس گل ۱۴" ... ۲۲۰.۰۰۰
قالپاق سمند ۱۵" ... ۱۵۶.۰۰۰
قالپاق سمند جدید ۱۵" ... ۲۱۶.۰۰۰
قالپاق مزدا وانت ۱۴" ... ۲۰۸.۰۰۰
قالپاق مزدا سواری۳۲۳ ۱۴" ... ۲۰۸.۰۰۰
قالپاق کیا سراتو ۱۵" ... ۵۶۰.۰۰۰
قالپاق هیوندای ورنا ۱۳" ... ۲۰۰.۰۰۰
قالپاق هیوندای آوانته ۱۵" ... ۴۴۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۳ خرداد ۱۴۰۱: جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه خرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

 

مدل

سایز

توضیحات

قیمت برای ۴ حلقه (تومان)

رینگ آلومینومی شرکتی

  رینگ سورن پلاس ۱۵" نی ریز ۶.۶۰۰.۰۰۰
 

صلیبی مشکی رخ تراش

۱۵"

IKO41 ایران خودرو

۷.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۵"

IK041 ایران خودرو

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ نوک مدادی دودی 

۱۵"

IK041 ایران خودرو 

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۴"

IK041 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۶.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۶.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره 

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۷.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۶.۰۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی دودی

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۶.۲۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۶.۵۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی نوک مدادی

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۷.۰۰۰.۰۰۰

 

رینگ لنزو

۱۵"

فابریک ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت 

۱۴"

IK025 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۷.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت رخ تراش

۱۴"

IK004 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره دوبل 

۱۵"

LZ ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی

۱۴"

IK042(R77) ایران خودرو 

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش 

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید 

۱۴"

IK 042(R77) ایران خودرو

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ تورنادو ۲۰۷ و رانا

۱۴"

IK 018 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو

۱۴"

IK018 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و رانا

۱۴"

اروند

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ کوییک

۱۴"

سایپا

۵.۵۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹

۱۴"

سایپا

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱

۱۴"

سایپا

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل

۱۴"

سایپا

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا قدیم ۳پره

۱۴"

AS005 سایپا

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ تندر ۹۰

۱۵"

AR015 سایپا

۷.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ رنو  استپ وی 

۱۵"

AR022 پارس خودرو

۷.۳۰۰.۰۰۰

 

 رینگ رنو ساندرو 

۱۵"

AR021 پارس خودرو

۷.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۵ پره

۱۳"

AS006 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره 

۱۳"

AS007  سایپا

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۳ پره

۱۳"

AS002 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۱۱ پره

۱۳"

سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۰ پره 

۱۵"

R38 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ چاکدار

۱۶"

H30 CROSS ایران خودرو

۷.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ مثلثی

۱۶"

H30 CROSS مثلثی

۸.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ مزدا۳

۱۶"

AB010 شرکتی

...

 

رینگ ۱۵ پره 

۱۵"

ایران خودرو

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ دنا پلاس توربو

۱۶"

۰۲۸ اروند

۹.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۷ پره

۱۵"

۰۵۲ نی ریز

۶.۱۰۰.۰۰۰

قالپاق شرکتی

 

قالپاق MVM 110 S

۱۴"

....

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

صاف

۲۰۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

چاک دار حامد

۲۰۸.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس پارس خودرو

۱۵"

...

۲۲۸.۰۰۰

 

قالپاق ام وی ام ۱۱۰ MVM

۱۳"

حامد

۱۹۲.۰۰۰

 

قالپاق RIO

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۸۲

۱۳"

...

۱۴۰.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۷۴

۱۳"

...

۱۴۰.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس

۱۵"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶ جدید

۱۴"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۷۵ فضایی

۱۳"

...

۱۴۰.۰۰۰

 

قالپاق پراید طرح ایتالیا

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو SLX

۱۴"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶

۱۴"

اشکی

۱۴۸.۰۰۰

  قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ حامد ۱۹۲.۰۰۰
  قالپاق پژو ۴۰۵ SLX ۱۴ حامد ۲۱۲.۰۰۰
 

قالپاق پژو طرح فرانسه

۱۴"

...

۱۹۶.۰۰۰

 

قالپاق پژو پرشیا

۱۴"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو پارس سال

۱۵"

حامد

۲۱۲.۰۰۰

 

قالپاق تندر ۹۰ جدید

۱۵"

...

...

 

قالپاق پیکان-آر دی

۱۳"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق پژو۲۰۷

۱۴"

...

۲۴۰.۰۰۰

 

قالپاق دنا 

۱۵"

...

۲۱۲.۰۰۰

 

قالپاق دانگ فنگ H30 CROSS

۱۵"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق تیبا

۱۳"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق رنو مگان

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق رانا

۱۴"

...

۱۹۶.۰۰۰

 

قالپاق دوو سیلو

۱۳"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق ساینا

۱۴"

...

۱۹۲.۰۰۰

 

قالپاق زانتیا

۱۵"

...

۲۱۶.۰۰۰

  قالپاق رنو مگان ۱۵" ... ۲۱۶.۰۰۰
 

قالپاق رنو مگان

۱۶"

...

۴۴۰.۰۰۰

 

قالپاق فولکس گل

۱۴"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق سمند

۱۵"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق سمند جدید

۱۵"

...

۲۱۶.۰۰۰

 

قالپاق مزدا وانت

۱۴"

...

۲۰۸.۰۰۰

 

قالپاق مزدا سواری۳۲۳

۱۴"

...

۲۰۸.۰۰۰

 

قالپاق کیا سراتو

۱۵"

...

۵۶۰.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای ورنا 

۱۳"

...

۲۰۰.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای آوانته

۱۵"

...

۴۴۰.۰۰۰

 

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد.

 

 

مدل

سایز

توضیحات

قیمت برای ۴ حلقه (تومان)

رینگ آلومینومی شرکتی

 

صلیبی مشکی رخ تراش

۱۵"

IKO41 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۵"

IK041 ایران خودرو

۵.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ نوک مدادی دودی 

۱۵"

IK041 ایران خودرو 

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۴"

IK041 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۵.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۵.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره 

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی دودی

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۶.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی نوک مدادی

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ لنزو

۱۵"

فابریک ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت 

۱۴"

IK025 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره دوبل 

۱۵"

LZ ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی

۱۴"

IK042(R77) ایران خودرو 

۴.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش 

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید 

۱۴"

IK 042(R77) ایران خودرو

۴.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ تورنادو ۲۰۷ و رانا

۱۴"

IK 018 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو

۱۴"

IK018 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و رانا

۱۴"

ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ کوییک

۱۴"

سایپا

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹

۱۴"

سایپا

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱

۱۴"

سایپا

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل

۱۴"

سایپا

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا قدیم ۳پره

۱۴"

AS005 سایپا

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ تندر ۹۰

۱۵"

AR015 سایپا

۶.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ رنو  ااستپ وی 

۱۵"

AR022 پارس خودرو

۶.۸۰۰.۰۰۰

 

 رینگ رنو ساندرو 

۱۵"

AR021 پارس خودرو

۶.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۵ پره

۱۳"

AS006 سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره 

۱۳"

AS007  سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۳ پره

۱۳"

AS002 سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۱۱ پره

۱۳"

سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۰ پره 

۱۵"

R38 ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰
 

رینگ چاکدار

۱۶"

H30 CROSS ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ مثلثی

۱۶"

H30 CROSS مثلثی

۷.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ مزدا۳

۱۶"

AB010 شرکتی

...

 

رینگ ۱۵ پره 

۱۵"

ایران خودرو

۵.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ دنا پلاس 

۱۶"

ایران خودرو

۷.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۷ پره

۱۵"

ایران خودرو

۵.۴۰۰.۰۰۰

قالپاق شرکتی

 

قالپاق MVM 110 S

۱۴"

....

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

...

۱۶۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس پارس خودرو

۱۵"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق ام وی ام ۱۱۰ MVM

۱۳"

...

۱۵۲.۰۰۰

 

قالپاق RIO

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۸۲

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۷۴

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶ جدید

۱۴"

...

۱۲۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید۷۵ فضایی

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید طرح ایتالیا

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو SLX

۱۴"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶

۱۴"

...

۱۲۰.۰۰۰

 

قالپاق پژو طرح فرانسه

۱۴"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق پژو پرشیا

۱۴"

...

۱۲۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو پارس سال

۱۵"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق تندر ۹۰ جدید

۱۵"

...

...

 

قالپاق پیکان-آر دی

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو۲۰۷

۱۴"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق دنا 

۱۵"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق دانگ فنگ H30 CROSS

۱۵"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق تیبا

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق رنو مگان

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق رانا

۱۴"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق دوو سیلو

۱۳"

...

۱۲۸.۰۰۰

 

قالپاق ساینا

۱۴"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق زانتیا

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق رنو مگان

۱۶"

...

۳۴۰.۰۰۰

 

قالپاق فولکس گل

۱۴"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق سمند

۱۵"

...

۱۴۴.۰۰۰

 

قالپاق سمند جدید

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق مزدا وانت

۱۴"

...

۱۶۰.۰۰۰

 

قالپاق مزدا سواری۳۲۳

۱۴"

...

۱۶۰.۰۰۰

 

قالپاق کیا سراتو

۱۵"

...

۴۴۰.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای ورنا 

۱۳"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای آوانته

۱۵"

...

۳۴۰.۰۰۰

 

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar