قیمت انواع رینگ و قالپاق شرکتی خودروهای داخلی / خرداد ۱۴۰۱

بروزرسانی در: دوشنبه 2 خرداد 01 ساعت 14:53
قیمت انواع رینگ و قالپاق شرکتی خودروهای داخلی / خرداد 1401

بروزرسانی ۳ خرداد ۱۴۰۱: جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه خردادماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

 

مدل

سایز

توضیحات

قیمت برای ۴ حلقه (تومان)

رینگ آلومینومی شرکتی

  رینگ سورن پلاس ۱۵" نی ریز ۶.۶۰۰.۰۰۰
 

صلیبی مشکی رخ تراش

۱۵"

IKO41 ایران خودرو

۷.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۵"

IK041 ایران خودرو

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ نوک مدادی دودی 

۱۵"

IK041 ایران خودرو 

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۴"

IK041 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۶.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۶.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره 

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۷.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۶.۰۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی دودی

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۶.۲۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۶.۵۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی نوک مدادی

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۷.۰۰۰.۰۰۰

 

رینگ لنزو

۱۵"

فابریک ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت 

۱۴"

IK025 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۷.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت رخ تراش

۱۴"

IK004 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره دوبل 

۱۵"

LZ ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی

۱۴"

IK042(R77) ایران خودرو 

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش 

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید 

۱۴"

IK 042(R77) ایران خودرو

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ تورنادو ۲۰۷ و رانا

۱۴"

IK 018 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو

۱۴"

IK018 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و رانا

۱۴"

اروند

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ کوییک

۱۴"

سایپا

۵.۵۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹

۱۴"

سایپا

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱

۱۴"

سایپا

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل

۱۴"

سایپا

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا قدیم ۳پره

۱۴"

AS005 سایپا

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ تندر ۹۰

۱۵"

AR015 سایپا

۷.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ رنو  استپ وی 

۱۵"

AR022 پارس خودرو

۷.۳۰۰.۰۰۰

 

 رینگ رنو ساندرو 

۱۵"

AR021 پارس خودرو

۷.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۵ پره

۱۳"

AS006 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره 

۱۳"

AS007  سایپا

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۳ پره

۱۳"

AS002 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۱۱ پره

۱۳"

سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۰ پره 

۱۵"

R38 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ چاکدار

۱۶"

H30 CROSS ایران خودرو

۷.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ مثلثی

۱۶"

H30 CROSS مثلثی

۸.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ مزدا۳

۱۶"

AB010 شرکتی

...

 

رینگ ۱۵ پره 

۱۵"

ایران خودرو

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ دنا پلاس توربو

۱۶"

۰۲۸ اروند

۹.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۷ پره

۱۵"

۰۵۲ نی ریز

۶.۱۰۰.۰۰۰

قالپاق شرکتی

 

قالپاق MVM 110 S

۱۴"

....

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

صاف

۲۰۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

چاک دار حامد

۲۰۸.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس پارس خودرو

۱۵"

...

۲۲۸.۰۰۰

 

قالپاق ام وی ام ۱۱۰ MVM

۱۳"

حامد

۱۹۲.۰۰۰

 

قالپاق RIO

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۸۲

۱۳"

...

۱۴۰.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۷۴

۱۳"

...

۱۴۰.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس

۱۵"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶ جدید

۱۴"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۷۵ فضایی

۱۳"

...

۱۴۰.۰۰۰

 

قالپاق پراید طرح ایتالیا

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو SLX

۱۴"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶

۱۴"

اشکی

۱۴۸.۰۰۰

  قالپاق پژو ۴۰۵ ۱۴ حامد ۱۹۲.۰۰۰
  قالپاق پژو ۴۰۵ SLX ۱۴ حامد ۲۱۲.۰۰۰
 

قالپاق پژو طرح فرانسه

۱۴"

...

۱۹۶.۰۰۰

 

قالپاق پژو پرشیا

۱۴"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو پارس سال

۱۵"

حامد

۲۱۲.۰۰۰

 

قالپاق تندر ۹۰ جدید

۱۵"

...

...

 

قالپاق پیکان-آر دی

۱۳"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق پژو۲۰۷

۱۴"

...

۲۴۰.۰۰۰

 

قالپاق دنا 

۱۵"

...

۲۱۲.۰۰۰

 

قالپاق دانگ فنگ H30 CROSS

۱۵"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق تیبا

۱۳"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق رنو مگان

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق رانا

۱۴"

...

۱۹۶.۰۰۰

 

قالپاق دوو سیلو

۱۳"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق ساینا

۱۴"

...

۱۹۲.۰۰۰

 

قالپاق زانتیا

۱۵"

...

۲۱۶.۰۰۰

  قالپاق رنو مگان ۱۵" ... ۲۱۶.۰۰۰
 

قالپاق رنو مگان

۱۶"

...

۴۴۰.۰۰۰

 

قالپاق فولکس گل

۱۴"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق سمند

۱۵"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق سمند جدید

۱۵"

...

۲۱۶.۰۰۰

 

قالپاق مزدا وانت

۱۴"

...

۲۰۸.۰۰۰

 

قالپاق مزدا سواری۳۲۳

۱۴"

...

۲۰۸.۰۰۰

 

قالپاق کیا سراتو

۱۵"

...

۵۶۰.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای ورنا 

۱۳"

...

۲۰۰.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای آوانته

۱۵"

...

۴۴۰.۰۰۰

 

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای انواع محصولات تولید داخل ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد.

 

 

مدل

سایز

توضیحات

قیمت برای ۴ حلقه (تومان)

رینگ آلومینومی شرکتی

 

صلیبی مشکی رخ تراش

۱۵"

IKO41 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۵"

IK041 ایران خودرو

۵.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ نوک مدادی دودی 

۱۵"

IK041 ایران خودرو 

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ صلیبی نیر

۱۴"

IK041 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۵.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۵.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۱ پره 

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۵.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی دودی

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۶.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی 

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ خرچنگی نوک مدادی

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۶.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ لنزو

۱۵"

فابریک ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت 

۱۴"

IK025 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۲۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۶.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره تخت رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۵ پره دوبل 

۱۵"

LZ ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی

۱۴"

IK042(R77) ایران خودرو 

۴.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش 

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ جدید 

۱۴"

IK 042(R77) ایران خودرو

۴.۷۰۰.۰۰۰

 

رینگ تورنادو ۲۰۷ و رانا

۱۴"

IK 018 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو

۱۴"

IK018 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و رانا

۱۴"

ایران خودرو

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ کوییک

۱۴"

سایپا

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹

۱۴"

سایپا

۵.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ ساینا ۰۸۱

۱۴"

سایپا

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل

۱۴"

سایپا

۴.۹۰۰.۰۰۰

 

رینگ تیبا قدیم ۳پره

۱۴"

AS005 سایپا

۵.۳۰۰.۰۰۰

 

رینگ تندر ۹۰

۱۵"

AR015 سایپا

۶.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ رنو  ااستپ وی 

۱۵"

AR022 پارس خودرو

۶.۸۰۰.۰۰۰

 

 رینگ رنو ساندرو 

۱۵"

AR021 پارس خودرو

۶.۸۰۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۵ پره

۱۳"

AS006 سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره 

۱۳"

AS007  سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۵.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ پرایدی ۳ پره

۱۳"

AS002 سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ پراید ۱۱ پره

۱۳"

سایپا

۴.۹۵۰.۰۰۰

 

رینگ ۱۰ پره 

۱۵"

R38 ایران خودرو

۶.۱۰۰.۰۰۰
 

رینگ چاکدار

۱۶"

H30 CROSS ایران خودرو

۶.۶۰۰.۰۰۰

 

رینگ مثلثی

۱۶"

H30 CROSS مثلثی

۷.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ مزدا۳

۱۶"

AB010 شرکتی

...

 

رینگ ۱۵ پره 

۱۵"

ایران خودرو

۵.۴۰۰.۰۰۰

 

رینگ دنا پلاس 

۱۶"

ایران خودرو

۷.۱۰۰.۰۰۰

 

رینگ ۷ پره

۱۵"

ایران خودرو

۵.۴۰۰.۰۰۰

قالپاق شرکتی

 

قالپاق MVM 110 S

۱۴"

....

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

...

۱۶۰.۰۰۰

 

قالپاق L90

۱۵"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس پارس خودرو

۱۵"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق ام وی ام ۱۱۰ MVM

۱۳"

...

۱۵۲.۰۰۰

 

قالپاق RIO

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۸۲

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید ۷۴

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق برلیانس

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶ جدید

۱۴"

...

۱۲۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید۷۵ فضایی

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پراید طرح ایتالیا

۱۳"

...

۱۰۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو SLX

۱۴"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو ۲۰۶

۱۴"

...

۱۲۰.۰۰۰

 

قالپاق پژو طرح فرانسه

۱۴"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق پژو پرشیا

۱۴"

...

۱۲۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو پارس سال

۱۵"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق تندر ۹۰ جدید

۱۵"

...

...

 

قالپاق پیکان-آر دی

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق پژو۲۰۷

۱۴"

...

۲۲۰.۰۰۰

 

قالپاق دنا 

۱۵"

...

۱۶۸.۰۰۰

 

قالپاق دانگ فنگ H30 CROSS

۱۵"

...

۱۸۰.۰۰۰

 

قالپاق تیبا

۱۳"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق رنو مگان

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق رانا

۱۴"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق دوو سیلو

۱۳"

...

۱۲۸.۰۰۰

 

قالپاق ساینا

۱۴"

...

۱۴۸.۰۰۰

 

قالپاق زانتیا

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق رنو مگان

۱۶"

...

۳۴۰.۰۰۰

 

قالپاق فولکس گل

۱۴"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق سمند

۱۵"

...

۱۴۴.۰۰۰

 

قالپاق سمند جدید

۱۵"

...

۱۷۲.۰۰۰

 

قالپاق مزدا وانت

۱۴"

...

۱۶۰.۰۰۰

 

قالپاق مزدا سواری۳۲۳

۱۴"

...

۱۶۰.۰۰۰

 

قالپاق کیا سراتو

۱۵"

...

۴۴۰.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای ورنا 

۱۳"

...

۱۵۶.۰۰۰

 

قالپاق هیوندای آوانته

۱۵"

...

۳۴۰.۰۰۰

 

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar