برچسب: آب و هوا در بنزین

قصه فروش آب و هوا همراه بنزین!
حرف و حدیث‌ها در خصوص سوخت خودروهای ایرانی تمامی ندارد. از شایعاتی در مورد وجود آب و هوا در بنزین تا بی کیفیت بودن این سوخت که ظاهراً یکی از مهم‌ترین علت‌های آلودگی هوای تهران هم هست. ...