برچسب: آسیب شناسی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: خروج کمپانی‌های خودروسازی خارجی مشکلی برای صنعت خودروی ایران ایجاد نخواهد کرد به این شرط که شرکت‌های ایرانی خودروهای خود را آسیب‌شناسی کرده، نقاط قوت آنها را تقویت و معایب‌ ...