برچسب: آفرود سواری

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ذکر اینکه تمامی عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها است،گفت: سازمان جنگل‌ها بی نظمی در جنگل را نمی‌پذیرد و با آفرود سواری در جنگل برخو ...